Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Sammanställning av broschyrer
för patienter med diabetes

Diabetes

Diabetes en folksjukdom.
Svenska Diabetesförbundet, 2003, 7:e upplagan

+Beskriver utbredning, skillnader mellan typ 1 och typ 2, orsaker, behandling och
komplikationer på ett bra och illustrativt sätt med bilder.
+ Ger en beskrivning av vårdens kontra patientens roll
+ Litet avsnitt om egenvård och insulinkänningar
+ lästips finns
+ finns på kassett

- mycket textmassa
- www lästips saknas
- källhänvisning saknas

Delas ut med omdöme vid diabetes debut till personer som är vana att läsa, beställs via Svenska Diabetesförbundet/ www.diabetes.se webbutiken (0 kr)


Bra att veta om diabetes.
Utgiven av Lifescan 2005, faktagranskad av LUCD

+ enkel förklaring till diabetes typ 1 och 2, symtomen beskrivna
+ enkel beskrivning av balansen mellan mat, motion och läkemedel
+ litet avsnitt om insulinkänningar
+ vårdens roll beskriven
+ förklarar bra om känslor kring diabetes
+ källhänvisning

- patientens roll saknas
- ej produktneutral (trist med blanketten för mätarbeställning)
- lästips saknas

Kan läsas av alla, riv av blanketten för mätarbeställning innan den lämnas ut Beställes via Lifescan (0 kr)


Diabetes typ 2 Läs lär och du mår bättre!
Svenska Diabetesförbundet 1996, granskad av LUCD

+ beskrivning av psykisk reaktion vid diagnos
+ beskrivning av typ 2 och vad du kan göra själv
+ vårdens roll

- typ 1 beskrivning i en broschyr för typ 2
- tablettbehandling ej uppdaterad
- patientens roll finns ej med
- lästips, inaktuell litteratur
- lästips på www saknas
- källhänvisning saknas

En broschyr som behöver uppdateras innan den kan delas ut (har ev utgått ur sortimentet).


Sockerboken.
sanofi-aventis, årtal saknas, faktagranskad av Diabetescentrum, Göteborg

+ beskrivning av olika diabetestyper, även LADA
+ motionsavsnittet
+ behandlingsavsnittet, produkt-neutralt

- varför sockerboken?
- målvärdet 6,5 % i HbA1c
- lästips saknas
- källhänvisning saknas

Kan läsas av vem som, tveksamt om den har en funktion att fylla, beställs via sanofi-aventis (0 kr)


Typ 2 diabetes. Orsaker, behandling, komplikationer.
Svenska Diabetesförbundet, 2001 nr 8, faktagranskad av Akademiska sjukhuset Uppsala..

+ anknyter till diabetes - en folksjukdom, samma bilder
+ uttömmande om typ 2
+ finns som kassett
+ lästips finns

- mycket text
- kan upplevas som svårläst med svåra ord
- lästips www saknas
- källhänvisning saknas

En broschyr som är i behov av uppdatering, beställs via Svenska diabetesförbundet/ www.diabetes.se webbutiken (8 kr)


Jag har fått typ 2, frågor och svar.
Bayer HealthCare, 2005, framtagen av diabetessjuksköterskor.

+ enkel beskrivning av diabetes, diagnos, skillnad typ 1 och typ 2
+ kort avsnitt om behandling, mat, motion och blodsocker-testning
+ vårdens roll(olika provtagningar, hur ofta)

- patientens roll saknas
- källhänvisning saknas
- lästips saknas

Enkel broschyr till nyupptäckt typ 2 patient, beställs via Bayer HealthCare, finns på arabiska och bosniska att ladda ned från www.ascensia.se (0 kr)


Vägledning för dig som har typ 2 diabetes.
Abbott Scandinavia AB, 2000, diabetessjuksköterska Halmstad.

+ enkel beskrivning av diabetessjukdomen
+ matens betydelse vid typ 2
+ källhänvisning

- alkohol och diabetes (gäller enbart vid behandling med insulin och insulinfrisättande tabletter)
- kontrollera blodsockret (att kontrollera blodsockret är inte det viktigaste)
- motionens betydelse(saknar vardagsmotionen)
- inget om tablett eller insulinbehandling
- vårdens och patientens roll
- lästips saknas

Känns inte riktigt aktuell, ej heltäckande vid typ 2, kan användas som komplement vid matsamtal med nyupptäckt typ 2, beställs via Abbott Scandinavia AB eller skriv ut www.abbott-diabetes.se (0 kr)


Vad är diabetes? En hjälp på vägen.
Novo Nordisk Scandinavia AB i samarbete med diabetessjuksköterskor i Stockholm, faktagranskad av endokrinologiska kliniken KS. Årtal saknas.

+ illustrativa bilder
+ lättläst
+ förklaringar till varför undersökningar/prover görs
+ finns på arabiska, turkiska, persiska och sorani
+ produktneutral

- källhänvisnings saknas
- lästips saknas

Perfekt att dela ut till våra invandrare med nyupptäckt diabetes, känner igen sig på bilderna. Beställs via Novo Nordisk eller skriv ut www.novonordisk.se (0 kr)

Blodsockertest
Till dig med typ 2 som ska börja testa ditt blodsocker.
BD, 2005, i samarbete med LUCD

+ beskrivning om vad blodsocker är
+ för frågor och svar om blodsocker
+ produktneutralt om blodsockermätare och blodprovstagare
+ instruktionerna om handtvätt och hur få fram mer blod
+ lästips

- helblod/plasma, krånglar till det, har haft plasma i några år nu
- lästips www saknas
- källhänvisning saknas

Enkel broschyr att dela ut i samband med introduktion av självkontroller, beställs via BD (0 kr)


Testa ditt blodsocker.
Lifescan, 2004, faktagranskad av diabetessjuksköt.

+ fem bra punkter hur du testar
+ instruktionerna
+ när det är befogat med ytterligare tester
+ felkällorna till felaktiga blodsockervärden

- tillverkaren skall inte instruera hur blodsockermätaren funerar, det gör förskrivaren av test-materialet
- för uppmaningen att testa så ofta som möjligt
- ej produktneutral
- källhänvisning saknas
- lästips saknas

Kan lämnas till patient som skall börja testa sitt blodsocker (enklast om patienten har Lifescans mätare, då denna finns med på bild), beställs via Lifescan (0 kr)

Varför svänger blodsockret?
BD, 2005, i samarbete med Öresunds diabetesteam.

+ beskrivningen om att blodsockret varierar hos alla
+ fakta om hypoglykemi
+ avsnitten om kolhydrater, alkohol och kroppsrörelser
+ höga blodsocker och tävling
+ mättekniken
+ beskrivningen om orsaker till svängande blodsocker
+ produktneutral

- källhänvisning saknas
- lästips saknas

En broschyr för de som haft sin diabetes ett tag, yngre, aktiva som testar blodsockret regelbundet, beställs via BD (0 kr)


Blodsockermätning - Hur och varför? Vad kan jag göra själv?
Lifescan, 2004, i samarbete med diabetessjuksköterska, Norrköping.

+ beskrivningen av blodsocker och målsättningen
+ symtomen på hypo- och hyperglykemi
+ instruktionerna hur man utför en test
+ avsnittet Bra att veta om hur ofta och när blodsockret skall testas

- blandar vanliga med alternativa stickställen
- lästips saknas
- ej produktneutral

Till patienter som skall börja testa blodsockret, typ 1 som typ 2 diabetes, beställs via Lifescan (0 kr)

Insulin och injektionsteknik

Att injicera insulin. BD, 2004.
Fakta framtagen i samarbete med endokrinklin UMAS

+ enkel förklaring med illustrativa bilder till var man injicerar
+ bilder med lipohypertofier
+ bild med engångskanyler
+ BD safe Clip
+ produktneutral
+ källhänvisning

- rekommendation över kanyllängd och injektionsteknik i skinkan saknas
- lästips saknas

Enkel broschyr att använda när injektionsteknik lärs ut, beställs via BD (0 kr)


Praktiska tips för dig som injicerar insulin.
Novo Nordisk, 2005, faktagranskad av medicinkliniken, Karlstad.

+ frågor och svar samlat i en broschyr för alla med insulinbehandling (typ 1 som typ 2)
+ förvaring av insulin
+ för restipsen

- källhänvisning saknas
- lästips saknas
- hänvisar till hemsidan alltomdiabetes men www-adressen saknas
- ej produktneutral

En broschyr till alla som varit insulinbehandlade ett tag, för omfattande att lämnas ut när en patient introduceras i injektionsteknik. Kan lämnas till patient som skall ut och resa, beställs via Novo Nordisk (0 kr)

Restips

Restips.
Eli Lilly, årtal saknas. I samarbete med diabetessektionen, Helsingborg.

+ enkla och lättlästa råd för insulinbehandlade (med Lillys insuliner)

- källhänvisning saknas
- lästips saknas
- ej produktneutral (FASS text på baksidan över Lillys insuliner)

Lämnas till patienter behandlade med Lillys insuliner vid resa, beställs via Eli Lilly (0 kr)


Semester med diabetes.
Lifescan, 2005, faktagranskad av Danderyds diabetesdagvård

- för enkel
- källhänvisning saknas
- lästips saknas

Vänder sig till insulinbehandlade patienter men är för enkel, en del viktiga råd saknas, beställs via Lifescan (0 kr)


Världen väntar, handbok för reslystna med diabetes.
Svenska Diabetesförbundet, utgivningsår saknas, faktagranskad.

+ heltäckande vid resa
+ för både typ 1 och typ 2 (även tablettbeh)
+ finns på kassett
+ ID kort medföljer
+ adresser och telefonnummer till andra länders diabetesorganisationer
+ produktneutral
+ för tips om var man köper kylfodral till insulin

- källhänvisning saknas
- lästips saknas

Ett måste för varje diabetiker som reser. Beställs via Svenska Diabetesförbundet/ www.diabetes.se webbutiken (25 kr) väl värd varenda krona!!!

Fysisk aktivitet/motion

Fysisk aktivitet vid diabetes.
Lifescan, 2004, faktagranskad av diabetessjuksköterska

+ enkel och lättläst
+ både för typ 1 och typ 2
+ produktneutral

- källhänvisning saknas
- lästips saknas

Lämnas till alla med diabetes som precis kommit igång med fysisk aktivitet, eller funderar på att börja, beställs via Lifescan (0 kr)


Motion vid diabetes.
Svenska Diabetesförbundet, 2002 nr 4.

+ beskriver ingående vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet
+ rekommendationerna vid fysisk aktivet och diabetes
+ lästips

- svårläst, svåra ord
- för mycket text
- för mycket nackdelar och risker, blir avskräckt
- lästipsen är medicinska artiklar på engelska

Lämnas ut till personer som är vana att läsa medicinska tidskrifter, mer ett stöd för vårdpersonal vid råd om fysisk aktivitet till patienter, beställs via Svenska Diabetesförbundet/ www.diabetes.se webbutiken (8 kr)

Mat och motion vid diabetes.
Novo Nordisk Scandinavia AB i samarbete med diabetessjuksköterskor, Stockholm, faktagranskad av KS och Danderyds sjukhus. Årtal saknas.

+ illustrativa bilder
+ lättläst
+ finns på arabiska, turkiska, persiska och sorani

- källhänvisning saknas
- lästips saknas

Perfekt att dela ut till våra invandrare i samband med samtal om motion och mat vid nyupptäckt diabetes, beställs via Novo Nordisk eller skriv ut www.novonordisk.se (0 kr)

Mat

Bra mat för alla - mat vid diabetes och hjärtkärlsjukdom.
Förlagshuset Gothia, 2001, 4:e uppl, utarbetad av Margit Eliasson, Brita Karlström, Birgitta Melin och Bengt Vessby.

+ utförliga beskrivningen av hur måltidsfördelning över dagen kan se
+ de olika dagmatsedlarna vid olika kaloribehov
+ färgfoto på olika livsmedel
+ produktneutral
+ receptdelen
+ användas vid både typ 1 och 2 diabetes, även till personer med hjärtkärlproblem
+ produktneutral

- för omfattande
- kapitlet om "Viktigt att tänka på för den som har diabetes", ej relevant i en broschyr om mat
- ej uppdaterad till plasmaglukos
- bilderna på blodsockermätare och testmaterial (gamla, mätare som ej finns längre)
- källhänvisning saknas
- lästips saknas

En broschyr man kan rekommendera till dem som är intresserade av mat och matlagning. Vissa förkunskaper behövs. Finns att köpa på apoteket, eller beställ via www.gothia.nu (24 kr/st,20 kr/st vid köp av 20)


Mat helt enkelt - tips både för dig med diabetes och alla andra.
Förlagshuset Gothia, 2000, utarbetad av dietisterna Brita Karlström och Anette Järvi, Uppsala.

+ enkel och lättläst
+ följer svenska näringsrekommendationer
+ plats för egna anteckningar och dietistens/diabetessjuksköterskans råd
+ beskrivning över måltidsordning och fördelning
+ produktneutral
+ lästips

- rekommendationen med 1-1½ timmes blodsockermätning efter maten
- tråkig utformning, inga färgglada bilder
- källhänvisning saknas

I första hand till patienter med typ 2 diabetes, ger grundläggande rekommendationer. Beställs via www.gothia.nu (38 kr/st, 14 kr/st vid köp av 20)


Diabetes, vad kan jag äta och dricka?
Utarbetad av dietist Sylvia Bianconi, 1998.

+ följer svenska näringsrekommendationer
+ färgglada foto på produktneutrala livsmedel
+ beskrivning över måltidsordning och fördelning
+ kapitlet om märkning och innehållsdeklaration
+ sammanfattningen på baksidan

- lästips saknas
- källhänvisning saknas

För alla med både typ 1 och typ 2 diabetes, man kan inte låta bli att intressera sig för mat när man läser denna broschyr. Fortfarande aktuell trots sina 8 år. Beställs via?


Mat och motion vid diabetes.

Se under fysisk aktivitet/motion


Mat och diabetes.
Lifescan, 2005, faktagranskad av dietistenheten, karolinska sjukhuset, Stockholm

+ enkel och lättläst
+ lästips

- källhänvisning saknas
- ej produktneutral (blankett för beställning av blodsockermätare)

Kan lämnas till alla nyupptäckta med diabetes, eller när samtal om mat aktualiseras, riv av beställningsblanketten först, beställs via Lifescan (0 kr)


Diabetes hos barn och ungdomar

Barn med diabetes, ett informationsmaterial för anhöriga, skola och förskola.
Eli Lilly, årtal saknas, i samarbete med diabetessjuksköterska, barnklin UMAS, barndiabetolog, Karolinska institutet och docent, Falu lasarett

+ avsnittet om insulinkänning
+ viktigt att tänka på för skolpersonalen
+ checklistan vid utflykt, läger etc

- ej produktneutral (Humalog)
- FASS texten på baksidan
- källhänvisning saknas
- lästips saknas

En enkel broschyr för föräldrar till barn med Lillys insulinbehandling, lämnas till förskola, skola etc, beställs via Eli Lilly (0 kr)


Våga sova över - en folder om diabetes hos barn och ungdomar.
Lifescan, årtal saknas, utarbetad av barndiabetesteamet, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

+ beskrivningen om diabetes, behandling, aktivitet, hypo- och hyperglykemi
+ hur hantera friluftsdagar, läger, kalas att sova över
+ för min personliga sida
+ viss källhänvisning
+ produktneutral

- lästips saknas

Till alla föräldrar att dela ut i skolan, till kompisarnas föräldrar etc, beställs via Lifescan (0 kr)


Diabetes hos barn och ungdomar.
Svenska Diabetesförbundet, 1999, sammanställd av barndiabetolog, S:t Görans sjukhus.

+ övergripande information om vad som är viktigt att tänka på för personal i förskola, skola och
gymnasium
+ lästips

- källhänvisning saknas

Lämnas ut som övergripande information när det är aktuellt med diabetesbarn och ungdomar. Till lärare och personal närmast barnet behövs info om vad som gäller i det enskilda fallet. Beställs via Svenska Diabetesförbundet / www.diabetes.se webbutiken (0 kr)


Konsten att bli vuxen.
Om unga människor med diabetes. Svenska Diabetesförbundet, 1997 nr 13, faktagranskad av barndiabetolog S:t Görans sjukhus.

+ berättelser från unga människor med diabetes, hur de klarat sitt dagliga liv med resor, alkohol,
kärlek etc
+ lästips

- nästan 10 år gammal
- inaktuella värde (blodsocker, HbA1c)
- källhänvisning saknas

För motiverad ungdom eller dennes föräldrar, känns som att en uppdatering skulle behövas Beställs via Svenska Diabetesförbundet/ www.diabetes.se webbutiken (8 kr)

Graviditet

Graviditetsdiabetes.
Lifescan, årtal saknas, faktagranskad av diabetesbarnmorskor, Östra sjukhuset i Göteborg.

+ enkel och lättläst om vad graviditetsdiabetes är
+ produktneutral

- källhänvisning saknas
- lästips saknas

Till kvinnor med nyupptäckt graviditetsdiabetes eller till gravida med frågor om diabetes, beställs via Lifescan (0 kr)

Tänder

Tänderna - en del av hela dig.
Svenska Diabetesförbundet, 2004 nr 10, i samarbete med tandläkare och tandhygienist, Jönköping.

+ Utförlig beskrivning om tandhälsa och diabetes
+ enkla råd och tips hur man undviker sjukdomar i munhålan vid diabetes
+ lättläst
+ produktneutral
+ finns på kassett

- källhänvisning saknas
- lästips saknas

En broschyr som alla med diabetes och deras anhöriga kan ha nytta av, beställs via Svenska Diabetesförbundet/ www.diabetes.se (8 kr)

Fötter

Diabetes och fötter.
Bayer HealthCare, 2005, faktagranskad av Diabetescentrum, Sahlgrenska sjukhuset.

+ förklaring till varför det är viktigt med fotvård
+ lättläst med klara enkla råd
+ vad man skall göra när skada uppkommit
+ produktneutral

- liten text
- källhänvisning saknas
- lästips saknas

Kan lämnas till alla med diabetes i samband med råd om egenvård av fötter, beställs via Bayer Health Care (0 kr)

Fötter och diabetes.
Lifescan, 2004, faktagranskad av fotvårdsspecialist, Sunderby sjukhus.

+ klara enkla råd
+ produktneutral
+ källhänvisning

- ingen förklaring till varför fotvård är viktigt
- lästips saknas

Kan lämnas till alla med diabetes i samband med råd om egenvård av fötter, beställs via Lifescan (0 kr)


Fina fötter.
Om förebyggande fotvård. Svenska Diabetesförbundet, 2002 nr 3, i samarbete med LUCD.

+ förklaringen till varför det är viktigt med fotvård
+ lättläst med klara enkla råd
+ illustrativa bilder
+ produktneutral
+ avsnittet om ortopedverkstaden
+ finns på kassett

- källhänvisning saknas
- lästips saknas

Kan lämnas till alla med diabetes i samband med råd om egenvård av fötter, beställs via Svenska Diabetesförbundet/ www.diabetes.se webbutiken (8 kr)

Komplikationer

Goda råd till dig som har diabetes.
BD, 2005, framtagen tillsammans med Öresunds diabetesteam.

+ inledningen om patientens roll
+ avsnitt om varje komplikation och vad du kan göra själv för att förebygga
+ lästips www
+ produktneutral (trots bild med kanyler på baksidan)

- svårläst, mycket text och svåra ord
- källhänvisning saknas
- lästips broschyr, litteratur saknas

En broschyr som får delas ut med omdöme, till aktiva personer som haft sin diabetes ett tag, med vana att läsa, beställs via BD (0 kr)


Vad händer med mina ögon.
Svenska Diabetesförbundet, 2006 nr 1, framtagen tillsammans med ögonkliniken, UMAS

+ upplägget med frågor och svar
+ lättläst
+ bilderna (ögon och undersökningar)
+ produktneutral
+ lästips
+ finns på kassett

- källhänvisning saknas
- intervallen mellan ögonbottenfoto.

Broschyr för alla som har frågor om ögon och diabetes, beställs via Svenska Diabetesförbundet/ www.diabetes.se webbutiken (8 kr)


I kärl och hjärta vid diabetes.
Svenska diabetesförbundet, 1994 nr 12, i samarbete med medicin kliniken, UMAS.

+ illustrativa bilder på hjärta och blodomloppet
+ finns på kassett

- för mycket textmassa
- saknas förebyggande insatser
- stroke saknas
- inaktuella lästips

I behov av uppdatering. Beställs via Svenska Diabetesförbundet/ www.diabetes.se webbutiken (8 kr)


Diabetiker i rörelse, förebygg och förbättra ledbesvär i axlar, händer och fötter.
Svenska Diabetesförbundet, 1992 nr 11, i samarbete med sjukgymnast, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

+ motionstipsen i början
+ illustrativa bilder
+ tipsen vad jag kan göra själv
+ finns på kassett

- lästips saknas
- källhänvisning saknas

Till dem som börjar få besvär från axlar, händer och höfter. Fortfarande aktuell trots sina 14 år. Beställs via Svenska Diabetesförbundet/ www.diabetes.se webbutiken (8 kr)


Diabetes och nervsystemet.
Svenska Diabetesförbundet, 2001 nr 7 i samarbete med docent på medicinklin UMAS.

+ beskrivningen om orsaken till nervskador
+ avsnittet om sexuell dysfunktion
+ finns på kassett

- svårläst, mycket text
- fotavsnittet har för stor plats
- gastroparesdelen kunde utvecklats mer
- källhänvisning saknas
- lästips saknas

Till patienter med sexuell dysfunktion, för litet avsnitt om gastropares för att kunna lämnas till dessa patienter. Vid fotproblem finns bättre broschyr. Beställs via Svenska Diabetesförbundet/ www.diabetes.se webbutiken (8 kr)

Diabetes och njurar.
Svenska Diabetesförbundet, 1999 nr 2 i samarbete med Diabetescentrum, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg

+ upplägget med frågor och svar
+ beskrivningen från frisk njure till dialys/transplantation
+ produktneutral
+ finns på kassett

- svåra ord
- källhänvisning saknas
- lästips saknas

Lättläst broschyr för de som vill veta mer om komplikationer, har börjat få försämrad njurfunktion och deras anhöriga. Beställs via Svenska Diabetesförbundet/ www.diabetes.se webbutiken (8 kr)

Övrigt

Egenvård vid diabetes.
Svenska Diabetesförbundet, 2000 nr 9, faktagranskad av Medicincentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

+ sammanställning av allt som krävs när man har diabetes
+ uppdaterade värde (medskickade på lösblad)
+ lästips

- allt samlat i en broschyr, både typ 1 och typ 2
- inaktuella beskrivningar av blodsockermätare och urinstickor
- källhänvisning saknas

Känns inaktuell, i behov av uppdatering. Svår att lämna ut då den berör allt, inte bara det som är aktuellt för just en person, beställs via Svenska Diabetesförbundet/ www.diabetes.se webbutiken
(8 kr)


Vad är HbA1c?
Eli Lilly AB, i samarbete med diabetessektionen vid KS, Stockholm (årtal saknas).

+ enkel och lättförståelig beskrivning av HbA1c
+ jämförelsetabell med HbA1c och medelplasmaglukos
+ produktneutral
+ källhänvisning

- lästips saknas

Enkel broschyr lämnas till patienter med typ 1 eller 2 i samband med diskussion om HbA1c. Beställs via Eli Lilly (0 kr)


Lågt blodsocker - högt blodsocker.
Utgivet av BD, årtal saknas.

+ symtom och åtgärd vid hypoglykemi
+ symtom och åtgärd vid hyperglykemi

Det " lilla röda kortet" som är oumbärligt för alla insulinbehandlade diabetespatienter, deras anhöriga och personal inom hemtjänst, hemsjukvård, skola fritids, dagis mm som träffar på personer med diabetes. Beställs via BD (0 kr).

Agneta Lindberg
diabetessjuksköterska
Hästveda vårdcentral
KAS Skåne
Värderingarna efter varje skrift är Agneta Lindbergs personliga värdering. För DiabetologNytt

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com