Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Redaktörspalten

Hej!

Socialstyrelsen ”Kost och diabetes”

Förjänstfullt har Socialstyrelsen nu kommit med sin skrift med handfasta råd för oss i diabetesvård. Vi kan nu på ett enkelt ska förmedla diabeteskostbudskapet.
I DiabetologNytt finns en inledande text till bilagan av en av medförfattarna, Eva Toft, och också en recension av en diabetesdietist. För Dig som diabetesdietist finns den mer omfattande versionen som ligger på www.sbu.se (se sidorna 50, 54).

Socialstyrelsens skrift Nationell Utvärdering 2011 av de nationella riktlinjerna för diabetes

Denna finns också med som en bilaga till tidningen. I utvärderingen studeras strukturer, processer, resultat och kostnader i landstingen samt kommunernas strukturer avseende diabetesvård.
Skrfiten är främst avsedd som ett stöd för personer som fattar beslut om prioriteringar och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg inom såväl landsting som kommuner. Rapporten ger ett underlag för förbättringsarbete på lokal och regional nivå.

TLV

(Tandvårds och Läkemedelsför-månsnämnden). TLV har under hösten av många upplevts som en ”märklig” myndighet - och det som TLV har gjort upplevs av de flesta som närmast totalt meningslöst. I förra numret fanns ett tjugotal sidor kring reaktionen på TLVs egen omdefinition av bergeppet förmånsartikel/diabeteshjälpmedel.
Lika många sidor drygt skulle vi kunna lägga in i detta nummer.
Ett par sidor finns under Hört och Sett. Resten finns på www.dagensdiabetes.se. Här har vi valt att lägga textmassan om TLV. Du kan där läsa om att TLV blev fälld i Förvaltningsdomstolen avseende förbrukningsmedlet Minilink för CGM - och TLV har överklagat detta beslut (se sidan 41).
Gå också in på www.diabetolognytt.se och överst till höger finns online detta nummer. Här har vi samlat under ”Hört och sett TLV” allt det som lagts in på dagensdiabetes.se - tolkning av domen från två jurister och vad denna innebär för framtiden, etc, etc


Ögon och diabetes

En artikel finns i detta nummer kring nya möjligheter vid behandling vid diabetiskt maculaödem med Lucentis®, injektion av tillväxthindrande läkemedel, och på annat ställe finns också de nya förskrifterna om krav på synfunktionen avseende perimetri efter laserbehandling i och för innehav av Körkort,

Önskar en riktigt god läsning - och en fin vintervår.

Stig Attvall
redaktör DiabetologNytt
stig.attvall@medicine.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com