Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Stipendieannons 1

1

Utmärkt diabetologisk uppsats 2011

 

Stipendium för utmärkt svensk vetenskaplig uppsats inom diabetesområdet utdelas
vid SFDs vårmöte i Visby 10-11 maj 2012 med stöd av MSD.
Stipendiesumman är 20 000 kr.

Behörig att söka stipendiet är den som står som första författare av diabetologisk uppsats
som publicerats i vetenskaplig tidskrift under 2011. Den sökande skall ha fyllt högst
45 år under 2011. Arbetet skall ha utgått från svensk forskningsinstitution.

Priskommittén består av ordföranden och vetenskaplige sekreteraren i
Svensk Förening för Diabetologi samt två andra vetenskapligt bevandrade medlemmar,
vilka utses av föreningens styrelse.

Bland de sökande utses en vinnande uppsats som utmärks av utomordentligt hög
vetenskaplig kvalitet och som har stor potentiell klinisk relevans för diabetesvården.

Ansökan med personuppgifter samt 4 kopior av artikeln (lämpligen särtryck)
skall insändas senast 15 mars 2012 (poststämpel) till vetenskaplige sekreteraren
under adress:

Överläkare Michael Alvarsson
Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

 

Vid frågor kontakta via e-post: michael.alvarsson@karolinska.se

 

3

Stipendieannons 2

4

Årets Diabetesteam 2011

 

Svensk Förening för Diabetologi utlyser, med stöd av Eli Lilly Sweden AB,
ett stipendium om 30 000 kr för att uppmärksamma ett förtjänstfullt diabetesteam
och med stöd av detta stipendium vidareutveckla diabetesvården i den region det
vinnande teamet kommer ifrån.
Stipendiet är tänkt att användas för utbildning, studiebesök, kongressdeltagande etc.

Vinnare av stipendiet offentliggöres vid SFDs vårmöte i Visby 10-11 maj 2012.

Årets diabetesteam utses av en kommitté bestående av representanter från
Svensk Förening för Diabetologi, Svensk Förening för Sjuksköterskor inom
Diabetesvård, Svenska Diabetesförbundet.

En fritt formulerad ansökan om max 2 A4-sidor bör framhålla aktuella förbättringar
av signifikant betydelse för diabetesvården som åstadkommits genom teamarbete.
Ansökan kan utformas av alla personalkategorier inom diabetesteam vid såväl
primärvårdsenheter, eller motsvarande, som sjukhus.

Det är möjligt och välkomnas för utomstående att nominera tänkbara mottagare till
detta stipendium. Nomineringar bör innehålla uppgifter i enlighet med ovan.
Ansökan eller nominering insändes i tre kompletta exemplar, med poststämpel
senast 15 mars 2012 (poststämpel) till vetenskaplige sekreteraren under adressen:

Överläkare Michael Alvarsson
Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

 

     Vid frågor kontakta via e-post: michael.alvarsson@karolinska.se
5


Stipendieannons 3

2

Stipendium för
förtjänstfullt kvalitetsarbete
inom diabetesvården 2011

 

SFD har erhållit ett obundet ekonomiskt stöd på 30 000 kr från Boehringer Ingelheim/Eli Lilly.
Boehringer Ingelheim/Eli Lilly stödjer SFD i syfte att främja kvalitets- och förnyelsearbete
liksom kompetensutveckling inom typ 2-diabetes.
SFD:s styrelse har beslutat att använda detta stöd till att utlysa tre stipendier inom terapiområdet
typ 2-diabetes. Stipendierna utgörs av kongressdeltagande under 2012. Stipendierna är avsedda
för kompetensutveckling inom diabetesområdet för kliniskt verksamt diabetesteam, som arbetar
med diabetesvård och som är medlem av SFD.

Ämnen kan vara kvalitets- eller förnyelsearbete som formulerats i en ansökan om max två
A4-sidor. Stipendiekommittén består av Michael Alvarsson, vetenskaplig sekreterare SFD,
och Soffia Gudbjörnsdottir, registerhållare NDR och styrelseledamot SFD.
Det är möjligt och välkomnas för utomstående att nominera tänkbara mottagare.

Ansökan eller nominering insändes i tre exemplar med poststämpel senast 15 mars 2012 till:

Överläkare Michael Alvarsson
Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Vid frågor kontakta via e-post: michael.alvarsson@karolinska.se

1                                                                    2

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com