Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Diabetes och anorexi – en elakartad kombination

Rapport från SFDs höstmöte oktober 2011

Tvångsmässig fokusering på mat utan att äta. Det är anorexi. En annan ätstörning som är dubbelt så vanlig är bulimi, en sjukdom som är beroende av stora mängder mat. Gemensamt för båda sjukdomarna är att tankarna är invaderade av oro och ångest och att diabetesbehandlingen kollapsar.
Att ha diabetes och ätstörning, kallar Ulf Wallin, barnpsykiatriker, för en elakartad kombination.
När svälten blir dominerande för kropp och själ känner man sig aldrig nöjd. Man är apatisk, deprimerad och kroppen går på lågvarv. Svälten och ångesten driver ofta den drabbade till extrem överaktivitet.
– När puberteten bränner igång kommer anorexin som ett brev på posten. Vid 16-års ålder är det vanligast att ha anorexi. Diabetes har ofta utvecklats innan ätstörningen kommer på arenan, säger Ulf Wallin, barnpsykiatriker på kompetenscentrum för ätstörningar i Lund.
Det är egentligen inte så konstigt att det är vanligare med ätstörningar hos flickor med diabetes än hos friska flickor. När mat- och motionsvanorna struktureras kan anorexi eller bulimi lätt triggas i gång.
Sjukdomarna försvårar behandlingen för varandra och leder till dramatiskt ökad risk för diabeteskomplikationer och ökad dödlighet.
– Patienter med anorexia har en vikt som är lägre än 85 procent av förväntad vikt och de har en stark rädsla för att ha en normal kroppsvikt. Svälten ställer till det rent för jävligt psykiatriskt.

Motstånd till insulin
Insulin är ett uppbyggande hormon som ger viss viktuppgång. En mardröm naturligtvis för en som har diabetes och anorexi. En person som har en ätstörning är fenomenal på att hålla den för sig själv och manipulerande med insulin är mycket vanligt.
– Jag hade en patient som trixade med sin insulinpump så att insulinet skvätte utanför. Därför fick hon sprutor istället. Sprutor som hon vägrade ta, vilket slutade med insulinkoma, berättar Ulf Wallin.

Behandlingen av en sådan här patient kräver ett nära samarbete mellan psykiatriker och diabetesteam där var och en koncentrerar sig på sitt område, understryker Ulf Wallin som har erfarenhet av tjejer som väldigt tidigt fått komplikationer av sin diabetes på grund av anorexin.
Flickan med pumpen har efter sju år fått balans i livet. Hon har flyttat hemifrån, blivit normalviktig och sköter sin diabetes själv.

Text: Maria Sjöström

Ur Leva med Diabetes
nummer 8-11,
Storstockholms Diabetesförenings medlemstidning.

Publiceras med tillstånd av
tidskrift och författare

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com