Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

ndr

NDR-nytt  www.ndr.nu

Riskmotorerna finns nu online på www.ndr.nu/risk
De riskmotorer som nu är publicerade från NDR både för typ 1 och för typ 2 diabetes har lagts på hemsidan för fri användning för de som så önskar. För typ 1 diabetes finns ingen annan kalkylator presenterad för den praktiska diabetesvården. Den är noggrant och tillförlitligt validerad hos 4 484 andra patienter med typ 1 diabetes i NDR.
NDR:s riskmotor för typ 2 diabetes har också noggrant och tillförlitligt validerats hos 2 488 andra patienter med typ 2 diabetes i NDR. Vid typ 2 diabetes finns även svenska SCORE, där dock otillräckliga uppgifter finns om viktiga variabler som HbA1c och diabetesduration, varför den är mindre tillförlitlig vid diabetes. Dessutom finns den äldre engelska UKPDS Risk Engine, baserad på patienter med nydebuterad typ 2 diabetes som följts under 10 år sedan början av 1970-talet, men som visat påtagligt sämre validering vid utvärdering bland patienter behandlade under senare år.
Den amerikanska Framinghamstudien används ofta internationellt för riskbedömning men saknar liksom SCORE uppgifter om HbA1c och diabetesduration, varför den är mindre tillförlitlig vid diabetes.
NDR:s riskmotorer beräknar risk om 5 år, vilket kan anses ge en säkrare riskbedömning med hjälp av värden på riskfaktorer vid basåret än hos övriga ovan nämnda riskanalyser, där risken bedöms om 10 år. Eftersom NDR:s riskmotorer utarbetats bland patienter med diabetes undersökta i Sverige, är det angeläget att framhålla att de inte bör användas bland patienter i andra länder innan validering har kunnat göras även i dessa länder.
Nyttan av ett sådant verktyg kan debatteras och vi ser detta som ett pilot projekt och tar gärna emot synpunkter. På www.ndr.nu/risk hittar ni orginalreferenserna och kan läsa mer - och förstås också testa verktyget!

Det årliga KAS- och koordinatormötet
I skrivande stund står vi inför årets trevligaste och mest inspirerande begivenhet - vårt årliga KAS- och koordinatormöte. Där kommer vi bland annat att avhandla:
• Diabetes och ögon: nya behandlingsmetoder –hur tänker ögonläkare i registerfrågor?
• Registrering av lipider: beräknat LDL eller uppmätt?
• Hur mäter vi och registrerar blodtryck?
•. GFR: automatisk uträkning i NDR?
•. Saknade värden i NDR, hur gör vi?
.. - ögonundersökning
.. - mikro- /makroalbuminuri
.. - förekomst av hypoglykemi

Årsrapporten på väg
Antalet registrerade patienter i NDR fortsätter att stiga och just nu pågår arbetet med årsrapporten för fullt. Utformningen av året rapport kommer att likna förra årets, dock förhoppningsvis med några inbakade förbättringsförslag från årets KAS- och koordinatormöte. I nästa NDR-nytt får ni en rapport från detta möte och förhoppningsvis många goda nyheter från årsrapporten.

 

Pär Samuelsson
kvalitetskoordinator NDR
par.samuelsson@registercentrum.se

Soffia Gudbjörnsdottir
registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

ndrimage1


|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com