Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Redaktören har ordet

Grattis till kreativitet - "Sverige är bäst"
Richard Florida, professor i Public Policy vid george Mason University i Virginia, USA, har fördjupat sig i studier tillsammans med sitt forskarteam kring kreativitet och dess betydelse för det framtida samhället. Tolerans, talang och teknologi (tre T) är framgångsmixen för ett en verksamhet och ett land. Fokus måste nu flyttas fram till att vi talar om hur man skapar förutsättningar för att varje individ ska bli mer kreativ.
Deras studie, som också är publicerad på webben, diskuterar utformningen av ett kreativitetsindex. Richard Florida använder detta i sin research och rankar då SVERIGE SOM NUMMER ETT I KREATIVITET. Vårt land är det mest kreativa bland de 45 länder som Florida studerat och jämfört - och är ett land med framtiden för sig. Att Sverige kommer ut som etta grundar Florida på att vi har lyckats väl i att kombinera ett klimat för de tre nyckelfaktorerna tolerans, talang och teknik. Sverige har dessutom generellt sett en välutbildad arbetskraft som utgör grunden för många svenska företags framgångar. Det finns också en spännande grund för samsyn mellan de politiska blocken och näringslivet i Sverige.

Framtidens diabetesteam- och forskarteam
Det gäller att skapa miljöer och ett klimat som uppmuntrar till kreativitet. Vi skapar då attraktiva miljöer där människor vill verka och leva. Florida beskriver också hur individualism och kollektiv samverkan är varandras förutsättningar - inte varandras motsatser. Vi kan vara stolta. Vi har en tendens i Sverige att klä oss i säck och aska. Vi ska ta till oss budskapet om att vi är bra. Dags att vi nu, när sommaren snart är i sin höjdpunkt, kastar av oss det grå täcket som vi alltför ofta drar över oss. Viktigt att vi bejakar individens möjlighet till kreativitet, i vårt arbetsteam eller forskarteam - och med våra patienter med diabetes. FRAMTIDEN ÄR VÅR!
Kanske en bok för hängmattan, skogen eller havet - eller kanske ännu lättare ett internetbesök www.creative.class.org. Richard Florida Den kreativa klassens framväxt. 2006 Bokförlaget Daidolos, Wettergrens bokhandel 340 SEK inkl moms.

Memphismanifestet
Gruppen kring Richard Florid har samlats nyligen vid ett stort möte i USA, där man tog fram synpunkter kring och för ett idérikt samhälle. Se nedan kanske som inspiration 2006.
Att vara människa är att vara kreativ, och kreativiteten är en oumbärlig resurs i vårt individuella, samhälleliga och ekonomiska liv. Kreativitet finns i alla människor överallt. Detta manifest är en uppmaning att agera.

  1. Odla och belöna kreativitet. Kreativitet kan uppstå när och var som helst.
  2. Välkomna mångfald. Det skapar kreativitet, innovation och får positiva ekonomiska effekter. Människor med olika bakgrund och erfarenheter bidrar med olika ideer och perspektiv. På så sätt frodas ideer och ger upphov till livfulla gemenskaper.
  3. Vårda de kreativa.
  4. Stöd det som för människor samman.
  5. Värdesätt risktagande. Omvandla ett nej-klimat till ett ja-klimat. Satsa på att skapa möjligheter, undvik att bara lösa problem. Utmana traditionell kunskap.
  6. Ta ansvar för förändringar i Din omgivning, i Ditt arbete, hemma och i Ditt samhälle. Improvisera. Få saker att hända. Utveckling är en gör-det-själv-aktivitet.
  7. Var kreativ i arbetsgruppen. Verksamhet med hög delaktighet hos medarbetarna skapar 6 gånger mer värde - och anställda med tydliga mål skapar ytterligare 3 gånger mer produktion och kvalitet.
  8. Se till att alla har rätt till kreativitet, både yngre och äldre. Kreativa individer blir då en stor samhällsresurs.

Dietister är numera legitimerade
Det är en stor glädje att gratulera Sveriges dietister till att nu för någon månad sedan av Socialstyrelsen fått igenom beslutet om att dietist skall vara legitimerad - och därmed en yrkesskyddad titel och därmed ett mer definierat behandlingsansvar.
I samverkan med ordförande för Sveriges dietister Elisabeth Rothenberg, chefsdietist SU Sahlgrenska, så har redaktionen för DiabetologNytt plastat in en bilaga med senaste numret av Dietistaktuellt. Det handlar just om modedieter, kolhydratfattig kost och matnyttigt kring obesitaskost. Läs de fina artiklar som finns i Dietistaktuellt. Finns intresse av att få tidningen i fortsättningen på Din mottagning så erbjuds Du ett specialpris som medlem i SFD. Elisabeth Rothenberg är sedan drygt ett år också med i Nationella Diabetesteamet tillsammans med ordf för SFSD, ordf för patientföreningen Svenska Diabetesförbundet, ordf BLFs sektion för endokrinologi och diabetes och ordf SFD Ulf Adamson. Ett samarbete i dietistfrågor finns därför också på nationell nivå.

Önskan om en god sommar
- och njut av Ledighet och Frihet!

stig.attvall@medicine.gu.se
Redaktör DiabetologNytt

 


Introduktion till Dietistaktuellt

- inplastad bilaga till DiabetologNytt Nr 2-3

Under det gångna året har olika "dieter" på temat "kolhydratfattigt och fettrikt är nyttigt" florerat i media. Förbundets medlemmar har av naturliga skäl fått mycket frågor kring dessa dieters "förträfflighet". Vi har faktiskt också fått utstå en del kritik för att vi står fast vid gällande rekommendationer beträffande nutritionsbehandling av övervikt och diabetes.
Då nutrition utgör en del av den medicinska behandlingen och således måste vila på vetenskaplig grund har det förundrat oss att även enstaka läkare på ganska lös grund anammat, och driver behandling av bland andra diabetiker utifrån principen lågkolhydrat- och fettrik kost.
Detta utgör skälet till att förbundet i slutet av förra året skrev ett debattinlägg till Läkartidningen (2005;102:3922) "Är läkare fria att ge vilka kostråd som helst?", i vilket vi redogjorde för bakgrunden till hur vi ser på nutritionsbehandling av diabetiker.
Dietisternas Riksförbund finner det mycket glädjande att Diabetolog-Nytt uppmärksammat det senaste numret av vår yrkestidskrift Dietist- Aktuellt som tar upp och kommenterar dieter och diabeteskost.
Vi hoppas att det kommer att bereda Er mycket intressant läsning.

Elisabet Rothenberg
Ordf. i Dietisternas Riksförbund (DRF)
elisabet.rothenberg@vgregion.se

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com