Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Telefonen - ett effektivt hjälpmedel vid rökstopp

Sluta-Röka-Linjen (SRL) är både billigare och minst lika effektivt som andra typer av rökavvänjningsmetoder. Det är två av de viktigaste slutsatserna i Tanja Tomsons avhandling "Telephone support for smoking cessation - The Swedish example".

SRL ökar chansen till tolv månaders rökfrihet signifikant och innebär stora vinster. Inte minst när det gäller individers livskvalitet, men också ekonomiskt för samhället i stort.
- Även om man går ner till 20 procent rökfrihet så är den här metoden kostnadseffektiv, säger Tanja Tomson.
De tobaksrelaterade sjukdomarna kostar den svenska sjukvården enorma summor varje år. Omkring åtta procent av alla sjukvårdsresurser går till behandling av tobaksrelaterade sjukdomar. Bara i Stockholms län kostar de cirka 3,5 miljarder kronor årligen, att jämföra med telefonlinjen som kostar omkring en promille av den summan (eller 3 000-4 000 kronor per vunnet levnadsår).
Antirökkampanjer kostar 9 700 kronor per vunnet levnadsår medan rådgivning hos läkare kostar 9 000 kronor.
Den genomsnittliga kostnaden för en medicinsk behandling ligger på 195 000 kronor per vunnet levnadsår, och med tanke på att drygt 7 700 personer har slutat röka eller snusa med hjälp av linjen har den sparat mer än 250 miljoner kronor i sjukvårdskostnader sedan 1998, då den startades av Centrum för tobaksprevention (Stockholms läns landsting) med finansiellt stöd av Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Apoteket och Folkhälsoinstitutet.

Många har ringt
Sedan år 2002 är det socialdepartementet som finansierar linjen, och sedan starten för åtta år sedan har närmare 47 500 personer ringt in (december 2005) och bett om hjälp med rökavvänjning. Av dem har 25 000 personer gått in i en rökavvänjningsbehandling och 2 000 personer i snusavvänjning. 550 personer har sökt hjälp för båda rökning och snusning. Från vården har 2 000 personer ringt för handledning.
- Jag vill betona att linjen är ett komplement till annan behandling, primärvården har en fantastisk möjlighet att påverka människor till att sluta röka, säger Tanja Tomson och tar upp andra faktorer som visat sig förbättra rökfriheten; stöd från vårdpersonal, användning av nikotinläkemedel och frånvaro av nedstämdhet eller stress.
- Det bästa är om läkare och sjuksköterskor kan hänvisa patienter som behöver hjälp att sluta röka till linjen, säger hon och tillägger:
- Det här är ett enkelt och effektivt sätt för både läkare och sjuksköterskor att delta ännu mer aktivt i folkhälsoarbetet, menar hon.

Kompetent personal
De behandlare som sköter samtalen på linjen är bland annat sjuksköterskor, psykologer och tandläkare som gått en sex månader lång utbildning i rökavvänjning. Efter att de avslutat utbildningen får de sitta bredvid en kollega under ett halvår innan de börjar ta samtal på egen hand. Tre av de behandlare som jobbar på linjen är tillsvidare- och heltidsanställda, resten jobbar deltid.
Att jobba längre pass än ett par timmar åt gången vid telefonen är för tungt, säger Tanja Tomson och berättar att samtalen kan handla om allt från "jag har varit hos läkaren som uppmanade mig att ringa", till "min man röker, hur ska jag få honom att sluta?". Linjen hjälper också före detta rökare att hålla sig rökfria, cirka 20 procent av de som ringer har slutat röka för en till fyra dagar sedan. Men det ringer också personer som sett numret och vill kolla vad det är för något, utan att de för den sakens skull känner sig redo att lägga av.
Oavsett vilket börjar behandlarna med att ställa frågor som kan ge en bild om var personen befinner sig på motivationsskalan och hur behandlingen bör läggas upp för att fungera bäst.
- Det handlar inte om att tala om för individen vad han eller hon ska göra, utan om att hjälpa individen att själv hitta den väg som fungerar, säger Tanja Tomson.
Oftast är "individen" en hon, så många som tre av fyra som ringer till linjen är kvinnor. Varför det är så finns det ingen förklaring till, men det kan vara så att könsfördelningen bland behandlarna spelar in. Bland de 18 behandlare som jobbar på linjen är bara en man.
- Naturligtvis vill vi nå så många som möjligt, men å andra sidan är det mest kvinnor som röker och med tanke på det är det bra att vi når just dem. Men det innebär inte att vi inte skulle önska att vi kunde nå fler personer. Särskilt inom de lägre socioekonomiska grupperna, säger hon.

Ökade satsningar behövs
Såväl Sluta-Röka-Linjen som olika typer av kampanjer når framförallt människor i de högre samhällsgrupperna, och därför är en av de viktigaste uppgifterna för tobakspreventionen framöver att komma på hur man bäst når fler. En stor del av lösningen är ökad marknadsföring, menar Tanja Tomson som efterlyser en mer generös och långsiktig finansieringsplan än den som finns idag.
När det gäller marknadsföring har tv-reklam visat sig vara särskilt effektivt, och varje gång en kampanj körs i medierna märks det på inringningen. Det gjorde det också i somras när rökförbudet på krogar och restauranger infördes.
- Uvecklingen går åt rätt håll, men samtidigt finns det saker som oroar. Till exempel ser vi att snusanvändandet ökar, säger hon. Tobaksindustrin har börjat sikta in sig på nya grupper, framförallt kvinnor, som ska lockas till snuset med vacker design och nya produkter. Så bara för att vi har en låg rökningsprevalens innebär inte det att vi ska sitta ner med armarna i kors, säger hon.
- Det skulle också underlätta om fler varningstexter på cigarettpaketen hänvisade till hjälplinjen. Som det är nu är det bara var 14:e paket som innehåller den typen av information.
Vilka rökare bör inte ringa till linjen?
- Alla är välkomna att ringa, men de som medicinerar neuroleptika brukar behandlarna uppmuntra att kontakta läkare. De får gärna fortsätta att ringa in till linjen, men behandlarna gör inga återuppringningar. Det blir lätt att samtalen glider in på annat om man har den typen av problem.
Finns det något som övriga vården kan lära sig av SRL:s arbetssätt?
- Ja, det tror jag. Framförallt handlar det om att vara reflekterande och inte bara nöja sig med att tala om hur människor bör bete sig. Det är väldigt viktigt, oavsett om man jobbar med rökavvänjning eller något annat inom hälso- och sjukvården.

HM

Sluta-Röka-Linjen
telefon 020-84 00 00, är kostnadsfri. Linjen är öppen 09.00-20.00 måndag-torsdag, 09.00 -16.00 fredagar och stängd på helgdagar. När linjen är stängd kan man ringa in och lämna ett röstmeddelande, så ringer någon av behandlarna upp.
På www.folkhalsoguiden.se kan man hämta en populärvetenskaplig rapport byggd på Tanja Tomsons avhandling.

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com