Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka


SFD:s stipendium för
Utmärkt svensk vetenskaplig uppsats
inom diabetesområdet 2005

tilldelas

Daniel Nyqvist

Karolinska Institutet, Solna

för artikeln "Donor islet endothelial cells participate in formation
of functional vessels within pancreatic islet grafts" som publicerades i
Diabetes 2005 Aug;54(8):2287-93.


Priset utgörs av Svensk Förenings för Diabetologi stipendium om 20.000 kr som utdelas med stöd av sanofi-aventis. De sökande bidragen har granskats av en stipendiekomitté bestående av professorerna Ulf Adamson och Ulf Smith samt docent Björn Eliasson.



SFD:s stipendium för
Förtjänstfull klinisk avhandling
inom diabetesområdet 2005

tilldelas

Emma Carlsson, Malmö

för avhandlingen "FOXC2 and CAPN10 as candidate
genes for obesity, insulin resistance and type 2 diabetes".
Emma disputerade den 29 april 2005.


Priset utgörs av Svensk Förenings för Diabetologi stipendium om
25.000 kr, vilket utdelas med stöd av Pfizer. De sökande bidragen har granskats av en stipendiekomitté bestående av professorerna Ulf Adamson, och Claes-Göran Östensson, docenterna Per Wändell och Björn Eliasson (förutom när någon av bedömarna varit jävig).


SFD:s stipendium för
Förtjänstfull experimentell avhandling
inom diabetesområdet 2005

tilldelas

Henrik Mosén, Lund

för avhandlingen "Regulation of Insulin Secretion in Relation to Nitric
Oxide, Carbon Monoxide and Acid alpha-Glucoside Hydrolase Activities". Henrik disputerade den 11 november 2005.


Priset utgörs av Svensk Förenings för Diabetologi stipendium om
25.000 kr, vilket utdelas med stöd av Pfizer. De sökande bidragen har
granskats av en stipendiekomitté bestående av professorerna Ulf Adamson,
och Claes-Göran Östensson, samt docenterna Per Wändell och Björn Eliasson (förutom när någon av bedömarna varit jävig).

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com