Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Från redaktionen

Bästa DiabetologNytt-Läsare!

Fysisk Aktivitet vid Diabetes
DiabetologNytt har med flera artiklar kring årets tema som är fysisk aktivitet vid diabetes. Under året kommer Motion på Recept att sjösättas omfattande över landet. Den nya FYSS-boken beskrivs ingående i tidningen och här finns underlag för mer omfattande fysiska råd. Under året kommer öppenvårdsdiabetologin bland annat ha symposier kring fysisk aktivitet och diabetes.

Färska reportage från olika möten
SFDs höstmöte med evidens based diabetologi var ett viktigt möte. I tidingen diskuteras innehållet ingående av Britt-Marie Carlsson. Anders Frids rapporterar från diabetes-teknologiskt möte med senaste nytt från San Fransisco i USA. Diabetessektionen vid riksstämman har i år bevakats av en frilansjournalist på ett förtjänstfullt sätt.

Uppdaterad lista över alla teststickor
Eva Toft har en uppgraderad version av alla marknadens teststickor för glukos på sidan 45. SFD avser att löpande ha den aktuell även under 2004, åtminstone fram till övergång till plasmaglukos är genomförd sommaren 2004. Equalis diskuterar också övergång från blodglukos till plasmaglukos på sidan 22.

Sett & Hört
Diabetesnyheter är omfattande. Frontlinjen kliniskt och vetenskapligt liksom farmakologiskt kännetecknas av mycket hög aktivitet. Tag del av senaste nytt från sid 46 och 40 sidor drygt framöver. Här beskrivs banbrytande forskningsinsatser liksom viktiga beslut på nationell nivå.

Diabetesstipendier
Du som läsare rekommenderas att söka dessa eller tipsa någon kollega!

Dagens Diabetes och Svenskt Diabetologiskt Nätverk
På www.diabetolognytt.se/update/index.html finns dagligen en eller flera nyheter, öppet dygnet runt och utan lösenord. Besök också Svenskt Diabetologiskt Nätverk på www.sdn.nu

God läsning!

Pär Samuelsson, redaktionssekreterare
Stig Attvall, redaktö

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com