Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

Kära Medlem - och DiabetologNyttintresserad!

För några år sedan, vid ett av våra sammankomster hälsade jag audiotoriet välkommen med orden "Kära Diabetofiler". Med det menade jag alla med ett genuint och varmt intresse att främja kunskapen om sjukdomen diabetes lika väl som att främja omvårdnad och vård av personer med sjukdom med denna sjukdom.

Svensk Förening för Diabetologi har ett stort antal medlemmar med ett ännu större antal diabetofiler och dessa har tillgång till vår tidning Diabetolognytt. Om du känner dig som en äkta diabetofil vill jag varmt uppmana dig att gå med som medlem i vår förening. Du ökar också då möjligheterna för vår förening att påverka politiska beslut.

I 2003 års sista nummer av Diabetolognytt fanns det med ett inbetalningskort för medlemsavgiften på 100 SEK. Endast ett fåtal utnyttjade tillfället att bli medlem i vår förening. Därför finns nu i detta nummer också med ett inbetalningskort som jag hoppas att Du som läsare av denna tidning vill utnyttja - ifall Du fortfarande har Din medlemsavgift obetald.

Klagovisa!

Klaga har man förvisso gjort förr, ja inte minst år 1641, då Lars Wivallius, författade "klagovisa över denna torra och kalla vår". Många vill säkert klaga även i vår inte bara över väderleken utan över sakernas tillstånd i form av vårdcentraler som läggs, eller sjukhusnedläggningar inte bara i glesbygd utan nu även i storstadsområden. Man diskuterar livligt på politisk nivå hur pengarna skall räcka till och hur dom skall prioriteras mellan de sjuka men också hur samhället kan satsa på friskvård och hälsoförebyggande åtgärder. Alla dessa frågor har stor relevans för vården av personer med diabetes.

Att prioritera rätt!

Prioriteringar är alltid viktiga att göra men måhända skulle vi från vår horisont gärna vilja ställa våra prioriteringar också i relation till andra kostnader/prioriteringar i samhället. Med viss förvåning kan man exempelvis i Stockholm notera att när hela sjukvården och landstinget drar ner så planerar man andra kostnadskrävande (i och för sig kanske angelägna) åtaganden som nya sportanläggningar eller försök med trängselavgifter.

På nationell nivå planerar man att sätta av i storleksordningen 30 miljarder kronor för inköp av produktiv skogsmark (skog är kanske vår huvudsakliga inkomstkälla i landet Sverige) till reservat (i och för sig angelägna miljömål) för att skydda rödlistade arter. Det är svårt att värdera hur skogsreservat påverkar hälsoläget i Sverige, men det finns andra exempel. I senaste numret av IHE-information (IHE = institutet för hälso och sjukvårdsekonomi) refereras från ett arbetet från Lunds Tekniska högskola, där man försökt värdera vad ett liv är värt.

Många kanske säger att livet är ovärderligt, ingenting säger kanske den som är djupt deprimerad, 16,3 miljoner kronor säger Vägverket. I enkätundersökningar framkommer att skattebetalarna till och med skulle kunna vara villiga att betala ytterligare något mer, ända upp till 21 miljoner kronor per räddat liv. Med denna måttstock kan vissa samhällsåtgärder värderas. Exempelvis visar det sig att byggandet av motorvägar är en åtgärd som är kostnadseffektiv när det gäller att spara människoliv.

Kostnadsbesparingen per människoliv kan sättas till omkring 21 miljoner kronor. En annan kostnad man tydligen kan räkna fram, är att en stängning av kärnkraftverket Barsebäck 2 skulle kunna ge besparing motsvarande ungefär 113 miljoner kronor per människoliv. Den kostnads skala vi normalt brukar röra oss med i sjukvården brukar oftast ligga långt under dessa summor. Kanske vore det av värde att ställa samhällskostnader för olika angelägna uppgifter mot varann på ett tydligare sätt, så att vi som medborgare/ väljare/skattebetalare lättare kunde prioritera mellan de olika alternativen.

Kostnadseffektivitet

Från diabetologins horisont vill jag hävda att vi medvetet eftersträvar. Det finns många exempel, låt mig bara nämna några få. Svensk Förening för Diabetologi (SFD) har under våren tagit initiativ till en förnyad diskussion kring insulinpumpbehandling och resultaten av detta kommer att presenteras på onsdagen i samband med årets rikstämma i Göteborg i form av reviderade nationella riktlinjer.

Andra frågor som berör oss är viljan att reducera läkemedelskostnader med hjälp av hjälpmedel som "kloka listan" i Stockholmsområdet. I samband därmed finns en aktuell diskussion som berör merkostnad för de nya analoginsuliner. Frågan om alla insuliner skall omfattas av kostnadsbefrielse för patienterna bedöms som bekant positivt av den nyinrättade läkemedelsförmånsnämnden.

Utvecklingen kan dock inte stå stilla, lika väl som den kalla våren nu övergått till skön sommar måste vi också inom diabetologin blicka framåt, även om det kostar på. Framtiden är trots allt mycket spännande och löftesrik. Låt mig bara nämna om vad som kan inträffa i en ganska nära framtid. Utvecklingen av glukossensorer fortskrider. Kontinuerliga glukosmätningar kan snart bli verklighet.

Alternativa tillförselvägar av insulin prövas, och en ansökan om att registrera inhalerbart insulin är inlämnad. Nya lovande läkemedel mot diabetes och övervikt genom påverkan av det endocannabinoida systemet förefaller mycket lovande.

Med bästa Sommarhälsningar,

Ulf Adamson ordf SF.


PÅMINNELSE!
Bästa Diabetolog-Nytt-läsare och Medlem i SFD!

Detta är en påminnelse om att betala medlemsavgiften. För endast 100 kronor får Du fyra nummer av den kunskapsdigra tidningen DiabetologNytt, tillgång till vår hemsida www.diabetolognytt.com och www.sdn.nu med totalt 11.000 sidor på nätet och med 110.000 besökare per månad. Dessutom kan Du deltaga i föreningens Vår- och Höstmöte till ett reducerat pris som medlem. Föreningen bevakar frågor av intresse för diabetesvården, rapporterar från nationella och internationella möten och ansvarar för det viktiga kvalitetsinstrumentet Nationella Diabetes Registret (NDR).

Dessvärre "glömmer" många att använda inbetalningskortet. Efter påpekande från vår revisor kommer nu av såväl ekonomiska som principiella skäl en uppstramning att ske. För att få fortsatt tillgång till tidning och medlemskap måste Du betala in 100 kr senast 040830. Om Du önskar avsluta Ditt medlemskap eller om något är oklart så kan Du skicka fax - faxnummer 031 27 00 87

Vill Du fortsätta Ditt medlemskap och få tidning etc: Vänligen BETALA DIREKT!

Med vänliga hälsningar

Åke Tenerz Kassör

PS. Om Du som läkare redan betalar automatiskt medlemsavgiften till SFD via Läkarförbundet kan Du vänligen bortse från dessa rader liksom inbetalningskortet. DS

 

 

 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com