Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Tuffare regler för nyckelhålsmat
- Livsmedelsverket planerar en
hårdare gräns för socker

Reglerna för vilka varor som får nyckelhålsmärkas blir tuffare, skriver Göteborgspostens Marie Grahn 040515. En hårdare gräns för socker, salt och information om fettkvalitet planberas. I början av juni kommer Livsmedelsverkets förslag, som man tror kommer med högsta sannolikhet att gälla.
Efter flera rapporter om vad det dolda sockret gör med hälsan ser nu Livsmedelsverket över reglerna. Vissa produkter kan komma att bli av med sin nyckelhålsmärkning. Bland annat eftersom en gräns för sockerinnehåll kan tillkomma nu för flera varugrupper. Idag är det bara frukostflingor som har en gräns, max 13% socker.
Översynen ger också kriterier för vilket fettinnehåll nyckelhålsmärkta produkter får ha - Förr var det bara låg halt av fett som gällde. Nu ser vi även på kvaliteten på fettet, t ex hur stor andel av fettet som är hårt, dvs andelen mättade fettsyror och transfetter. Det systemet finns redan i Finland som har krav på fettkvalitet, säger Anita Laser Reuterswärd, nutritionist på Livsmedelsverket.
Översynen ska även diskutera 1. om naturligt magra och fiberrika livsmedel t ex disk, frukt och grönt ska få nyckelhålsmärkas 2. om nya produktgrupper som soppor, och dressingar, kan ingå i märkningssytemet
Nyckelhålet tillkom 1989 som ett led i att minska hjärt- och kärlsjukdomar. Med ett grönt nyckelhål på varan ska konsumenterna få det lättare att välja magra och fiberrika varor. Samtidigt fick industri och handel lättare att marknadsföra hälosam mat. Men vissa livsmedelsgrupper, många av dem nästan helt fettfria, har visat sig innehålla mycket salt eller socker. - Vi tror på nyckelhålet som en bra symbol om den används på rätt sätt. I och med den här diskussionen vi har haft om socker känns det angeläget att vi kan komma fram till nya regler snart, säger Reuterswärd.
Hon tror inte att livsmedelsföretagen försöker kringgå reglerna genom att minska på fettet och istället tillsätta socker för att kunna använda den positivt laddade nyckelhålsmärkningen. - Vi lever just nu i ett livsmedelssamhälle, där allt ska smaka gott. Vårt samhälle är också inriktat på individer, alla ska kunna hitta sin smak. Därför blandas just nu mycket smaker in i många produkter. Det är ett sätt att vänja människor vid att nästan allt ska smaka sött - helt i onödan.

NyhetsINFO 2004 05 18
www red DiabetologNytt


Mer konferensdata kring kost, diabetes och övervikt finns på webben, exempelvis från International Society of Obesitas-mötet i Prag 26-28 maj 2004.

www.diabetolognytt.se/update/index.html

Ett stort tack till frilansreporter Hanna Malmodin, som rapporterat från vårterminens kostmöten, nationellt och internationellt!

/Red.


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com