Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Diabetesmöten 2004 - 2007


2004
5-9/9 40th EASD Annual Meeting
(Europeiska Diabetesmötet)
Munich, Germany

22-24/10 Nordisk Obesitas kongress i Köpenhamn
mer INFO finns www.ipm.hosp.dk


3-6/11 ISPAD (Internationellt Barn- och Ungdomsmöte), Singapore


2005
7-8/4 SFD Linköping, ansvarig Hans Arnqvist

8-10/4 SSSD i Linköping, ansvarig Hans Arnqvist

41st EASD Annual Meeting September
Athens, Greece

prel okt. SFD Göteborg, Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
ansvarig Gun Forsander

2006
42nd EASD Annual Meeting September
Copenhagen/Malmö,
Denmark/Sweden


2007
43rd EASD Annual Meeting September
Amsterdam, The Netherlands


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com