Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Stipendier 2004

Stipendier inom svensk diabetesvård år 2004

Sista ansökningsdag 30/8. Utdelning sker vid SFDs höstmöte i Stockholm 21-22/10.

Diabetologiska öppenvårdsstipendier, totalt 25.000 kr
Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av GlaxoSmithKline AB 1-3 stipendier för kliniska öppenvårdsprojekt. Mottagare utses av styrelsen för SFD. Ansökan är öppen för alla personalkategorier vid primärvårdsmottagningar eller motsvarande. Utbildnings-, kvalitets- eller förnyelsearbete som haft betydelse för diabetesvården bör utförligt beskrivas i en fritt formulerad ansökan på max två A4-sidor.


Stipendium för pedagogiskt arbete inom diabetologi, 10.000 kr
Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av AstraZeneca AB ett pedagogiskt stipendium. Mottagare utses av styrelsen för SFD. Ansökan är öppen för alla som arbetar med diabetesvård och informationsarbete inom diabetologin. En pedagogisk skrift, bok eller utbildningsaktivitet som haft stor betydelse för patienter med diabetes, eller för personal inom diabetesvården, beskrivs i en fritt formulerad ansökan tillsammans med motivering till förslaget omfattande max en A4-sida. Eventuell skrift bifogas ansökan.


Stipendium till Årets Diabetesteam, 20.000 kr
Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av Eli Lilly Sweden AB ett stipendium för att uppmärksamma ett förtjänstfullt diabetesteam. En fritt formulerad ansökan om max två A4-sidor bör framhålla aktuella förbättringar som åstadkommits genom teamarbete som haft stor betydelse för diabetesvården. Ansökan kan utformas av alla personalkategorier inom diabetesteam vid såväl primärvårdsenheter, eller motsvarande, som sjukhus. Årets diabetesteam utses av en kommitté bestående av representanter från Svensk Förening för Diabetologi, Svensk Förening för Sjuksöterskor inom Diabetesvård, Svenska Diabetesförbundet samt Eli Lilly Sweden AB.

Det är möjligt och välkomnas för utomstående att nominera tänkbara mottagare till ovanstående stipendier. Nomineringar bör innehålla uppgifter i enlighet med ovan. För samtliga ovanstående stipendier gäller att ansökan eller nominering insändes i fem kompletta exemplar, med poststämpel senast 30/8 2004 till SFD:s vetenskaplige sekreterare:


Docent Björn Eliasson
Lundberglaboratoriet för Diabetesforskning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg


Vid frågor kontakta via e-post: bjorn.eliasson@medic.gu.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com