Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Stipendier inom svensk diabetesvård år 2003
Sista ansökningsdag 3/9. Utdelning sker vid SFDs höstmöte i Malmö 9/10.


Diabetologiska öppenvårdsstipendier, totalt 25.000 kr

Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av GlaxoSmithKline AB 1-3 stipendier för kliniska öppenvårdsprojekt. Mottagare utses av styrelsen för SFD. Ansökan är öppen för alla personalkategorier vid primärvårdsmottagningar el motsvarande. Utbildnings-, kvalitets- eller förnyelse-arbete som haft betydelse för diabetesvården bör utförligt beskrivas i en fritt formulerad ansökan på max 2 A4-sidor.


Stipendium för pedagogiskt arbete inom diabetologi, 10.000 kr

Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av AstraZeneca AB ett pedagogiskt stipendium. Mottagare utses av styrelsen för SFD. Ansökan är öppen för alla som arbetar med diabetesvård och informationsarbete inom diabetologin. En pedagogisk skrift, bok eller utbildningsaktivitet som haft stor betydelse för patienter med diabetes eller för personal inom diabetesvården beskrivs i en fritt formulerad ansökan tillsammans med motivering till förslaget, totalt max 1 A4-sida. Ev skrift bifogas ansökan.


Stipendium till Årets Diabetesteam, 20.000 kr

Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av Eli Lilly Sweden AB ett stipendium för att uppmärksamma ett förtjänstfullt diabetesteam. En fritt formulerad ansökan om max 2 A4-sidor bör framhålla aktuella förbättringar som åstadkommits genom teamarbete och som haft stor betydelse för diabetesvården. Ansökan kan utformas av alla personalkategorier inom diabetesteam vid såväl primärvårdsenheter (och motsv) som sjukhus. Årets diabetesteam utses av en kommitté med representanter från Svensk Förening för Diabetologi, Svensk Förening för Sjuksöterskor inom Diabetesvård, Svenska Diabetesförbundet samt Eli Lilly Sweden AB.

Det är också möjligt för utomstående att nominera tänkbara mottagare till ovanstående stipender. Motsvarande uppgifter som anges ovan skall då bifogas. För samtliga ovanstående stipendier gäller att ansökan (alt nominering) insändes i fem kompletta exemplar, med poststämpel senast 2003-09-03 till SFD:s vetenskaplige sekreterare:

Doc Jan Eriksson
Medicinkliniken
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Vid frågor kontakta via e-post:
Jan.Eriksson@medicin.umu.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com