Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

DIABETES I HONGKONG

hong1
Hongkong betraktat från Victoria Peak

Trots en väl utvecklad sjukvård dras Hongkong med samma diabetesproblem som många asiatiska länder. Två exklusivt intervjuade doktorer ser negativt på det kommande årtiondet, då regeringen endast nyligen börjat ta problemet på allvar.
Den senaste omfattande undersökningen av diabetes i Hongkong gjordes 1996, och visade på en utbredning av 9,8 procent. Doktor Ronald Ma vid Prince of Wales Hospital uppskattar utbredningen i dag till ”någonstans mellan 12 och 13 procent”.

hong2
Doktor Ronald Ma vid Prince of Wales Hospita

Att ingen större undersökning har gjorts på 14 år, beror enligt Doktor Ma på att hälsodepartementet inte har prioriterat diabetes. Det har helt enkelt inte funnits resurser till en ny undersökning, och endast de senaste 2-3 åren har regeringen genom hälsodepartementet tagit åtgärder för att bekämpa sjukdomen.
- Men det finns ingen specifik plan för just diabetes. Åtgärderna är snarare sådana som förbättring sjukvårdens infrastruktur, och ökade resurser till primärvården för att undersöka och behandla icke smittsamma sjukdomar, säger Doktor Ma.
Just möjligheten till undersökning är något som absolut måste förbättras, då Doktor Ma menar att en patient i dag har väldigt liten chans att upptäcka sin diabetes. Om undersökningen inte görs vid en rutinkontroll eller rekommenderas av en doktor, händer det nästan aldrig att patienten själv tar initiativet.
- Dessutom drabbas många asiater av diabetes utan att vara överviktiga. Det gör det svårt för såväl patient som läkare att veta när någon är i riskzonen. Medelvärdet för Body Mass Index bland diabetiker i Hongkong är endast 24, säger Doktor Ma.
Han tilläger att den asiatiska genetiken skiljer sig mycket från kaukasier, och västerländsk kost och leverne är särskilt farligt för asiater som har mindre kroppar och mindre andel kroppsfett. I Sydostasien klassas överviktig som BMI värde 23 eller högre, jämfört med värde 25 eller högre för överviktiga i väst.
Diabetes sprider sig allt lägre ner i åldrarna, och enligt Doktor Ma utvecklas sjukdomen i snitt ett deygt årtionde tidigare hos asiatiska befolkningar jämfört med kaukasiska.
Barn har far illa redan under graviditeten på grund av moderns dåliga kost, och sedan av barnets egen kost vid unga år. Doktor Ma förklarar uttrycket ”Thin Fat Baby”, med vilket menas asiatiska barn som vanligtvis föds väldigt små, och som sedan lägger på sig vikt onaturligt snabbt.
- Något drastiskt måste göras. Nationella program finns redan i länder som Kina, Vietnam, Malaysia och Singapore, men inte i Hongkong. Och då patienter blir allt yngre, ökar även risken för komplikationer och dödsfall.

hong3
Doktor Francis Chow vid Prince of Wales Hospita

Ett annat problem är att traditionell kinesisk medicin (TCM) är oerhört populärt i Hongkong. Regeringen har som uttalat mål att göra staden till internationell hubb för forskning, utövning och utbildning av TCM. I dag tas cirka en fjärdedel av alla läkarbesök i Hongkong emot av en TCM-doktor.
- Många doktorer hävdar att örter kan bota diabetes, vilket självklart inte är fallet. Det finns patienter som avstår västerländsk behandling till förmån för TCM, och särskilt farligt är det då det gäller behandling av komplikationer, menar Doktor Ma.
Idag finns också örter som kokas ner till pillerform, men bristfällig kontroll gör att innehållsförteckningen ibland inte stämmer, och piller kan innehålla ämnen som rent av är farliga för diabetes.

Inget nationellt register
Vid samma sjukhus arbetar Doktor Francis Chow, som också är rektor vid avdelningen för diabetes och endokrinologi vid Hongkongs näst största universitet. Han uppskattar antalet diabetiker i Hongkong till 600 000-700 000, alltså just under 10 procent, och att ungefär hälften av dessa ännu är ovetande om sin sjukdom.
Även han anser att en onödigt stor spridning av och okunskap om diabetes har fått ske i Hongkong, då diabetes inte prioriterats särskilt högt av myndigheterna. Det finns exempelvis ännu inget nationellt register av diabetespatienter i Hongkong, trots ett landområde mindre än Örebro stad och en mycket modern sjukvård samt väl utvecklad infrastruktur.
- Vi arbetar fram ett sådant system nu. Under tiden finns ett databaserat system som delas av alla allmänna sjukhus och specialistkliniker, där man kan se i patientens fil om denne har diabetes.
Av de cirka 300 000 diabetiker som får behandling i Hongkong, så finns enligt Doktor Chow ”80-90 procent” i denna allmänna databas. Resterande patienter vårdas privat, och det saknas gemensamt register mellan allmän och privat sektor. Även ett sådant system är under utarbetning, och ambitionen är ett webbaserat nationellt diabetesregister tillgängligt för såväl allmänna som privata sjukhus genom inloggning. Liksom Doktor Ma, säger Doktor Chow att saker har börjat hända de senaste åren. Han nämner årsskiftet 2007/08 som ett startskott.
- Regeringen har tillsatt grupper och finansierat projekt, men fokus har främst varit att förbättra allmän hälsa genom att exempelvis bekämpa övervikt och rökning. Vad gäller diabetes så har de största förändringarna skett genom akademiska institutioner, patientgrupper och olika projekt, säger Doktor Chow.
Behandlingen av diabetes i Hongkong är dock billig, då sjukvården är kraftigt subventionerad. Besöka en läkare första gången kostar just under 100 kronor, en engångssumma som ökar med 50 kronor om man har en sjukdom som diabetes, vilket kräver registrering i det allmänna systemet. Insulin kostar sedan motsvarande 10 kronor för 16 veckor.
- På detta vis kostar det mindre än 160 kronor från det att man uppsöker sjukhus, till att man har fått diagnos och lämnar sjukhuset med mediciner för fyra månader, säger Doktor Chow.
Han tillägger att Hongkongs vårdsystem är ”mer socialistiskt än Kinas”. Det finns också dyrare insulin som kan fås direkt mot extra kostnad. Har inte det billiga insulinet önskad effekt efter två omgångar (32 veckor), så får patienten den dyrare varianten till samma kostnad som den billiga.
Doktor Chow berättar att diabetes typ 2 är väldigt ovanligt i Hongkong; av hundra nya diabetesfall i dag är två eller tre diabetes typ 2. Det sammanlagda antalet diabetes typ 2 i Hongkong uppskattar han till ”mindre än två procent”.
De praktiska riktlinjerna för att behandla diabetes är i stort sett identiska med Storbritannien, eftersom Hongkong var en kronkoloni fram till 1997. Skillnader finns dock i själva vårdsystemet, då det inte finns familjedoktorer i Hongkong, och systemet nästan uteslutande bygger på att patienten uppsöker sjukhuset.
Det skulle göra stora underverk mot spridningen av diabetes om det också fungerade andra vägen, att vårdpersonal söker upp potentiella patienter, menar Doktor Chow.
Han tillägger att regeringen måste ta en ledande politisk och ekonomisk roll för att motverka spridningen av diabetes, och bättring kan endast ske först då problemet med diabetes tas seriöst:
- Men då övervikt stiger så fort, vore det lustigt om inte diabetes följde efter. Förmodligen kommer antalet fortsätta att stiga ännu ett årtionde, men med hårt arbete och resurser kan utbredningen förhoppningsvis minska därefter.

Hongkong som modell för Kina
Doktor Ronald Ma har nyligen skrivit en avhandling om diabetes i Asien, och är särskilt oroad över situationen på det kinesiska fastlandet. Han ser den nyligen publicerade rapporten i New England Journal of Medicine extra oroväckande, där det sägs att utbredningen av diabetes i Kina sannolikt redan är omkring 10 procent.
- Kina har fortfarande lång väg att gå ekonomiskt, och kommer följa samma utvecklingskurva som Hongkong, Sydkorea och Taiwan, med en ytterligare ökning av diabetes i takt med medelinkomsten. Om utbredningen är 10 procent redan i dag, så kan vi verkligen tala om en förestående epidemi på fastlandet, säger Doktor Ma.
Han tillägger att asiatiska befolkningar är mer resistenta mot insulin än kaukasier, och att resistens mot insulin även rapporteras allt oftare bland barn och tonåringar, vilket är en stor orsak till diabetes typ 2 snabbt ökar bland unga asiater.
Medvetenheten om diabetes som sjukdom är fortfarande ett problem menar, Roland Ma, även om den är större i Hongkong än i många andra asiatiska länder.
Han efterlyser att regeringen ska förbättra skolmåltiderna, uppmuntra till ett hälsosammare liv och även införa regler och restriktioner vad gäller kvalité på matvaror. För om inget drastiskt görs, ser Doktor Ma inga som helst tecken på att utbredningen av diabetes i Hong Kong kommer att minska eller ens att mattas av:
- Idag har en fjärdedel av befolkningen över 65 år diabetes, och demografin i Hongkong är sådan att medelåldern kommer öka. Samtidigt får även allt yngre patienter diabetes, och om inget görs fort så ser det väldigt dystert ut.

Doktor Ronald Ma är en av tre författare till rapporten Diabetes in Asia som innehåller statistik över dussintalet asiatiska länder och behandlar ämnen som diabetes i skenet av genetiska faktorer och samhällsomvandling. Rapporten publicerades januari 2010 på www.thelancet.com och kan hittas genom en författarsökning på Ronald Ching Wan Ma”.
Ronald Ma är också vice ordförande i Diabetes Hong Kong, en frivilligorganisation med 7 000 medlemmar som anordnar event som maraton, stadsvandringar, skriver artiklar och delar ut flygblad för att öka kunskapen om diabetes i Hongkong. Organisationen genomför också egna undersökningar, omkring 400-500 per år, men endast efter komplikationer och inte nya fall.
www.diabetes-hk.org är deras informativa hemsida.

För DiabetologNytt
Jojje Olsson
Frilansjournalist

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com