Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

SFD styrelse 2010-2011

SFD styrelse 2010-2011
Mona Landin Olsson, Lund, ordförande
Stefan Jansson,Örebro, vice ordförande
Michael Alvarsson, Stockholm, vetenskaplig sekreterare
Åke Tenerz, Västerås, kassör
Anders Kempe, Härnösand, facklig sekreterare
Stig Attvall, Göteborg, ledamot, redaktör DiabetologNytt
Johan Jendle, Karlstad, ledamot
Anneli Carlsson, Lund, ledamot
Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg, ledamot, Registeransvarig NDR.
Mikael Lilja, Östersund, ledamot


Mona Landin Olsson
Endokrinologiska kliniken Universitetssjukhuset
221 85 Lund
mona.landin-olsson@med.lu.se

Stefan Jansson
Brinkebackens Vårdcentral
Granrisvägen 23
702 35 Örebro
stefan.jansson@orebroll.se

Michael Alvarsson
Kliniken för Endokrinologi,
Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukh. Solna
171 76 Stockholm
michael.alvarsson@karolinska.se

Åke Tenerz
Medicinkliniken Centrallasarettet
721 89 Västerås
ake.tenerz@ltv.se

Stig Attvall
Diabetescentrum
Bruna Stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
stig.attvall@medicine.gu.se

Annelie Carlsson Metabolsektionen Barnklin. BUS
Lunds Univesitetssjukhus
221 85 Lund
annelie.carlsson@med.lu.se

Soffia Gudbjörnsdottir Diabetescentrum
Bruna Stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

Johan Jendle

Endokrin och Diabetes Center

Medicinkliniken Centralsjukhuset

651 85 Karlstad

johan.jendle@liv.se
jjendle@hotmail.com

Anders Kempe
Spec mott Närvård
Härnösands sjukhus
87182 Härnösand
anders.kempe@lvn.se

Mikael Lilja
HC Odensala
Klövervägen 2
831 62 Östersund
Mikael.lilja@jll.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com