Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

World Diabetes Day

Den 14 november är den internationella diabetesdagen, fastlagd av FN för att markera FN resolutionen kring diabetes. Diabetes har som första icke smittsamma sjukdom uppmärksammats som ett globalt hot mot hälsa och välfärd. Som tema för året är barn och ungdomsdiabetes precis som under 2008.
Den 14 november 2007 lyste 279 iconbyggnader runt om i Världen. Även i år kommer många byggnader runt om i världen att lysa blå som en påminnelse om diabetes.
Vi hoppas att i Sverige även i år kunna belysa Globen, Scandinavium, Dunkers byggnad i Helsingborg och Svampen i Örebro och ser gärna att ytterligare byggnader blir blå just denna dag. Lokala initiativ uppmuntras gärna med koppling till temat barn och ungdomsdiabetes.
Inför valet av kommande temata för världsdiabetesdagen har internationella diabetesförbundet (IDF) fått många olika förslag. Temat skall vara applicerbart på en stor population, relevant för både typ 1 och typ 2 diabetes samt vända sig till både industrialiserade länder och länder under utveckling.
Under tidsperioden 2009-2013 har IDF nu valt temat prevention av diabetes. Genom att ha temata som sprider sig över en längre tidsperiod så hoppas man att större satsningar göras och bättre resultat uppnås.

Johan Jendle, sekreterare
Svensk Förening för Diabetologi
och IDF-representant

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com