Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Redaktören har ordet

Sommar, sommar, sommar!

Semestern står inför dörren. Någon har redan börjat sin ledighet. Andra planerar som bäst sin ledighet. Det känns bra, att nu få möjlighet till välbehövlig vila. Låt sommaren 2007 bli Din bästa sommar!

DiabetologNytt nu en tidning med färg!
DiabetologNytt bevakar vårens händelser kring forskning och utveckling, klinik och rapporter.
Sett & Hört blir alltmer omfattande. För första gången kommer tidningen nu också i färgtryck.

Metabol uppföljning
HbA1c är vårt viktiga redskap för metabol uppföljning. Ett par artiklar tar upp detta ur speciellt biokemisk aspekt, också finns en rapport om vad som händer internationellt inom området. Läkemedelsverket visar i en intervju att verket nu har tagit på sig ett större ansvar för säkerhet kring glukosmätning och behandling med insulinpump. En diabetesprofil, Lars Wibell i Uppsala, ger sitt perspektiv på diabetesfältet. Fler ST-läkare i diabetologi/endokrinologi och i allmänmedicin behövs.

Kost och diabetes/fetma/obesitas - vad gäller?
Sista månaderna har debatten bland annat rört frågan "kan dietisters råd orsaka fetma?" Diverse olika "bantningsmetoder " och "råd" har framförts, också från läkarhåll, både i massmedia och i fackpress. Livsmedelsverket har givit en aktuell kommentar kring studier om jämförelser av bantningsmetoder. Istället för att ta upp redaktionellt utrymme i tidningen för dessa viktiga frågor får Du som läsare en bilaga med sista numret av Dietistaktuellt, en tidskrift för svenska och nordiska dietister, också officiellt medlemsorgan för våra dietister i Sverige, Dietisternas Riksförbund (DRF).

En bra sommar 2007!

Stig Attvall
Redaktör DiabetologNytt

stig.attvall@medicine.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com