Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Inbjudan till höstmötet

Bästa Diabetes-kollega, medlem av diabetes-team! Kardiell protektion - samarbete mellan vårdgivare

Diabetes ökar påtagligt risken för hjärt- och kärlsjukdomar, där nya kunskaper om kardiella aspekter liksom lipidfrågor kommer att belysas vid Svensk Förenings för Diabetologi Höstmöte i Malmö 18-19 oktober 2007. Det har även lokalt vid Universitetssjukhuset i Malmö utvecklats nya metoder för samarbete mellan vårdgivare inom sjukhuset med fokus på kardiell prevention för diabetiker, i ett ömsesidigt kunskapsutbyte samt gemensamma rond-system mellan Endokrin/Diabetes Klin samt Kardiol Klin, UMAS. Erfarenheter av detta samarbete kommer att diskuteras vid Höstmötet.

Andra former av samarbete mellan vårdgivare gäller flödet av patienter och remisser mellan sjukhusvård och primärvård. Dessa förhållanden, som berör hela diabetesteamet, diskuteras i en session om hur samarbetet kan utvecklas och kvalitetssäkras. I detta sammanhang har vi även bjudit in företrädare för såväl den danska som svenska patientföreningen för att delta i debatten.

Vid sidan av dessa sessioner blir det även tre "State-of-the-art" föreläsningar: en till minne av den 2006 tidigt bortgångne Malmö-läkaren och diabetologen Göran Sundqvist och hans forskning kring autonom neuropati (internationell föreläsare); en om de nya fynden från genomscreening av diabetesgener som publicerats i Science, 2007 (Leif Groop); samt slutligen en om nya läkemedel för diabetesbehandling (Björn Eliasson,
nyvald ordförande för SFD).

Till detta hoppas vi kunna bjuda på ett trevligt socialt program och ett milt och skönt höstväder! Anmäl Dig snarast via CONGREX för vår planering, tack! Anmälningsblankett kommer att distribueras under sommaren!

Hjärtligt välkommen till SFDs Höstmöte i Malmö 18-19 oktober 2007
Anders Frid
Peter M Nilsson
Martin Ridderstråle

För mer information kontakta:

Peter.Nilsson@med.lu.se

Anders.Frid@skane.se

Om en månad utskickas anmälningsblankett med hotellförslag och mer information till alla medlemmar i SFD. /Red

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com