Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ekonomisk diabetes i Korea

Sydkorea är en av Asiens starkaste ekonomier där välståndet bland invånarna är stort. Men i takt med BNP har även utbredningen av diabetes ökat, något som gett upphov till termen ”ekonomisk diabetes”. Jag träffar Assistant Professor Lee Byung Wan vid Yonsei universitetssjukhus i huvudstaden Seoul för att få en bättre bild av situationen för diabetes i Sydkorea.

Under tidigt 1970-tal hade ungefär en procent av befolkningen i Korea diabetes. Sedan kom en dramatisk ökning i och med landets snabba ekonomiska utveckling. Att utbredningen av diabetes är länkat med BNP kan ses av att det faktiskt förekom en dipp i utbredningen under den asiatiska finanskrisen i mitten av 1990-talet.

 

korea1
Diabetesprevalensen i Korea i förhållande till landets BNP

Samband mellan ekonomi och diabetes
Förra året kom en ny omfattande rapport med namnet ”The Epidemiology of Diabetes in Korea: From the Economics to the Genetics” från ett av landets lärosäten. Rapporten understryker sambandet mellan ekonomi och diabetes, och tjänar som utgångspunkt för intervjun med Lee Byung Wan, Assistant Professor vid avdelningen för endokrinologi och metabolism vid Yonsei universitetssjukhus.
Enligt den senaste statistiken från landets hälsodepartement har 2,5 miljoner koreaner diabetes (år 2005). Detta innefattar dock inte symptomfria fall, och enligt Lee och den nya rapporten ligger siffran i stället på just under 4 miljoner, vilket motsvarar en utbredning på 11-12 procent bland landets vuxna befolkning, snarare än den officiella siffran 8 procent.

Ökad medellivslängd och demografiska bekymmer
Lee återger en rad av de faktorer som kommit att få utbredningen av diabetes att öka i takt med den ekonomiska utvecklingen. Medellivslängden har ökat hastigt på bara några årtionden, och är i dag 78 år för män och 84 år för kvinnor.
Korea upplever samma demografiska bekymmer som exempelvis Japan, då befolkningen blir allt äldre på grund av färre födslar, vilket i framtiden innebär ytterligare försämring av förutsättningarna för diabetes. Samtidigt, säger Lee, går diabetes också allt lägre ner i åldrarna.

korea2
Assistant Professor Lee Byung Wan vid Yonsei universitetssjukhus

 

Tydliga effekter av förändrad diet
Den dramatiska ökningen av diabetes på grund av ekonomiskt välstånd beror främst på utgångspunkten. Lee drar en parallell med Sverige: I norden har kött länge varit en del av dieten, men i Korea var människor rent av fattiga för bara en generation sedan, och kunde inte äta kött dagligen vilket ju är möjligt i dag.
Den tvära förändringen i dieten kan också ses exempelvis av invånarnas längd och vikt, då dagens unga koreaner har en betydligt högre genomsnittslängd och kroppsvikt än sina föräldrar.

”Lyxproblem”
Diabetes är en av den ekonomiska utvecklingens baksidor enligt Lee, som anser det vara svårt att råda bot på ”lyxproblem” som övervikt och rökning. Enligt den nya rapporten hade 14 procent av alla diabetesfall i Korea kunnat undvikas om ingen av patienterna var rökare.
Sydkoreas BNP per capita är 2010 enligt IMF:s siffror 25:e högst i världen, just bakom Japan men före länder som Spanien, Italien och Nya Zeeland.

Trenden bruten
En tröst är dock att utbredningen av diabetes i Korea nu kommer stanna av då den ekonomiska utvecklingen saktat ner. Det skedde exempelvis inte någon betydande ökning av antalet diabetiker i procentandel av befolkningen 1998-2005, enligt undersökningen från Koreas hälsodepartement.
Undersökningen visar också att av landets diabetesfall år 2005 var 68 procent kända, vilket är en ökning med nästan två gånger sedan 1998. En motsvarande siffra för samma tidpunkt i Kina var 33 procent, och USA 71 procent.
Sedan en tid tillbaka genomgår också varje sydkoreansk medborgare en obligatorisk hälsoundersökning inklusive blodprov det år de fyller 45.
Det finns dock gott om positiva aspekter att ta upp, då Sydkorea har en väl utvecklad sjukvård och myndigheter som insett problemet och är beredda till åtgärder.
Till att börja med så beror alltså en del av ökningen på ökad kunskap om sjukdomen och möjlighet till diagnos genom ett mer utvecklat sjukvårdssystem. Med tiden har också sjukvårdspolitik och försäkring ändrats för att förbättra situationen.

korea3
Stadsbild från Seoul, Sydkorea

Nationell försäkring
Just nu täcks alla koreaner av en nationell försäkring, som subventionerar behandlingen av diabetes vid landets samtliga sjukhus. Det finns också en nationell databas med landets diabetespatienter.
Behandlingskostnaden varierar i dag, men Lee säger att det typiskt kostar ”omkring 100 amerikanska dollar i månaden” att behandla sin diabetes med läkarbesök och insulin. Men från september i år kommer myndigheterna ytterligare subventionera behandlingen, vilken då kommer bli i stort sett gratis, berättar Lee. Det kommer då inte finnas några hinder för den fattigare delen av befolkningen att få behandling, och diabetes kommer inte vara någon ”rich man’s disease” vilket är fallet i många andra asiatiska länder.
Denna förändring av försäkringen och sänkta kostnader för behandling och medicin är specifikt just för diabetes, säger Lee. Ungefär två tredjedelar av insulinet tillverkas i Korea och är med Lees egna ord en ”copy drug” med hög kostnadseffektivitet.

Forskning för ökad behandlingseffektivitet
Sedan 2006 har regeringen enligt Lee också satsat cirka 100 000 amerikanska dollar årligen i något som kallas ”Korea National Diabetes Program”. Satsningen syftar främst till att genom forskning öka förståelse och behandlingseffektivitet av diabetes.
Moderniseringen av sjukvård och utbildningssystem gör också att Korea inte har samma problem som andra asiatiska länder, där patienter ofta förlitar sig på traditionell örtmedicin för att behandla sin diabetes.
Lee håller också med den nya rapporten om att den asiatiska genetiken inte spelar lika stor roll för diabetes som exempelvis familjehistoria, eller klassiska riskfaktorer som övervikt och rökning.

Livsstilförändringen slår hårdast
Snarare är det den ändrade livsstilen som slår hårt mot befolkningen i Asien, och länken mellan asiatiska gener och diabetes är ”existerande, men inte en av de största riskfaktorerna”, enligt rapporten.

Behandlingen lik den i USA
Behandlingen av diabetes i Korea är praktiskt sett väldigt likt den i USA. Lee belyser dock en viktig skillnad: i USA är endast en del av befolkningen täckt av försäkring, i Korea gäller det alla och från och med september i år är behandlingen alltså väldigt billig.
En viss ökning av utbredningen kan komma att ses fram till 2020, då Lee tror att 4-miljoners-gränsen för diabetespatienter i Korea kommer överskridas, och även den officiella statistiken visa på en utbredning på över 10 procent.
En minskning kan enligt Lee sedan komma att ses omkring 2030, då medvetenhet och livsstil hunnit ifatt utvecklingen, och förändringen i livsstil inte längre är lika tvär som tidigare.

Länk till rapporten ”The Epidemiology of Diabetes in Korea: From the Economics to the Genetics”: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2879903

Jojje Olsson
Frilansjournalist
För DiabetologNytt från Korea

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com