Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Rapport från ATTD i London
17-19 februari 2011

Det fjärde ATTD-mötet (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) ägde rum i London 17 -19 februari 2011. Mötet hade ca 1400 deltagare från 76 länder och var ett eldorado för intresserade av teknologisk utveckling som insulinpumpar och CGM (Continuous Glucose Monitoring).
Det mest intressanta var föreläsningarna där företrädare för pumpföretagen presenterade studier om sina pumpar. De fick tillfälle att presentera nya eller pumpar under utveckling.
Trenden går mot mindre insulinpumpar som styrs från fjärrkontroll av varierande teknisk ålder. Problemet för tillverkarna är att tekniken utvecklas betydligt snabbare än utvecklingen av en marknadsfärdig insulinpump. När pumpen är färdig för lansering har till exempel flera generationers nya mobiler redan kommit och gått.

Först ut var SOLO Micropump
från det Israeliska företaget Medingo. Solo är en patchpump som sitter fast på kroppen i en ”fastklistrad skena”. Den har ingen infusionslang utan en kanyl som i 90 graders vinkel är utgående under pumpen. Skenan gör att pumpen kan tas bort och sättas tillbaka vid behov. Solon har till skillnad från andra patchpumpar en bolusknapp. Övriga funktioner styrs från fjärrkontroll. Noterbart är att Solo marknadsfördes i utställningshallen av Accu-Chek. Snart i Sverige?
En fråga från åhörare ställdes huruvida patchpumpen klarar att hantera nackdelen med att pumpen sitter kroppsnära och hur insulinet klarar den varma miljön närmast kroppen. Representant från Medingo svarade att problemet är löst. Det framgick inte hur!
Se: www.solso4you.com

Spring
Nästa talare var Dr Hezkiah Tsoory som presenterade ” Spring - a pachpump without a motor”. Det är en israelisk pump som drivs med ”The Intellispring technology”. Enligt företaget använder pumpen den mekaniska kraften koncentrerad i en fjäder. Fjädern ”laddas” vid påfyllnad av reservoaren. Pumpen har ett styrsystem med olika kretsar som känner av om det blir till exempel luftbildning i slangen. Kanylen har även ett system för att larma om kanylen rubbas ur sitt läge. De uttryckte vidare att en pump utan motor och styrkolv kan göras mindre och lättare och ges därigenom möjlighet att leverera insulin med större precision och noggrannhet. Kanske är det även billigare?
En kommande pump från Spring är en kombinerad pach och traditionell pump. Den kan bäras i fickan eller fästas på huden. Den kan även användas med fjärrkontroll där bland annat en inbyggd P-glukosmätare ingår. De har även ett infusionset med ”säkerhetsfjäder”. Om kanylen skulle lossna från huden, så skall fjädern ”slå till” och blockera tillförseln med ett tidigt occlusionslarm som följd. Pumpen är enligt företaget TLV godkänd i Sverige och eventuellt upphandlad i Västra Götalands-regionen. Förhoppningsvis fungerar det.
Se: www.spingnow.com

J. Pettersson från Montreux i Schweitz
förespråkade att en enkel pump skulle kunna underlätta för patienter med typ 2 diabetes att starta med insulin. Han menar att ett stort hinder för bättre metabol kontroll är att det kan finnas ett motstånd mot att injicera insulin. En enkel pump där basaldosen är förinställd skulle kunna underlätta insulingivning. UKPDS-studien visade att det är viktigt med optimal glukoskontroll för att undvika komplikationer. Pumpen han företräder kallas Cequr. Den kommer från en inte helt okänd firma Danefoss A/S. Företaget har global marknad av främst pumpar för värmesystem med mera. Det är ett nytt företag på insulinpumpmarknaden. Pumpen är liten och enkel att hantera. Det är en patchpump med utbytbar reservoar. Den är enkel att sätta och byts efter tre dagar. Basaldosen är variabel med en liten knapp att trycka på för bolusdoser. Den har ingen handkontroll eller display. Det är oklart hur den programmeras. Hur kan vi kontrollera att den fungerar?
Se: www.cequrcorp.com

Omnipod
En annan insulinpump som presenterades under ATTD var Omnipod. Pumpen skall bytas efter tre dagar. Den styrs av en handenhet och har ingen bolusknapp på pumpen. Den är ännu ej godkänd av TLV.
Se: www.myomnipod.com

CellNovo
är ytterligare en patchpump där motorenheten bibehålls och reservoaren byts ut. Den finns med olika reservoarstorlekar. Även denna pump styrs av en handenhet som påminner om en modern mobiltelefon.
Se: www.cellnovo.com

Övriga tekniska nyheter
var lanseringen av Medtronics nya sensor Enlite för CGM. Den är kortare och tunnare än deras nuvarande sensor. Den sätts med 90 graders vinkel och har ingen synlig kanyl. Framförallt är den ombyggd tekniskt för att, enligt företaget, bli mer stabil och noggrann än tidigare. Den är ännu ej godkänd av TLV
Se: www.medtronic-diabetes.com/au/
Enlite-sensor

För mer information finns det möjlighet att ladda ner ATTD yearbok 2010. Där finns de viktigaste publicerade artiklarna mellan juni 2009 och juni 2010.
Se: www.2kenes.com

Summering
ATTD var en mycket intressant och spännande kongress, både avseende ny teknik och studier främst kopplade till HbA1c värden. En reflektion och förhoppning är att nästa ATTD i Barcelona 2012 även kommer att innehålla fler studier och diskussioner om hur man kan använda tekniken på bästa sätt. En annan förhoppning är att då få ta del av utvecklingen av pedagogiska modeller vid diabetes-coaching där CGM är ett fantastiskt verktyg.

Rapportör
Lennart Sternemalm, diab.ssk
Lars-Olof Ohlson, överläkare
DiabetesCentrum
SU/Sahlgrenska
Göteborg

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com