Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

SFD styrelse 2011-12

SFD styrelse 2011-12
Mona Landin Olsson, Lund, ordförande
Stefan Jansson,Örebro, vice ordförande
Michael Alvarsson, Stockholm, vetenskaplig sekreterare
Stina Lindmark, Umeå, kassör
Anders Kempe, Härnösand, facklig sekreterare
Stig Attvall, Göteborg, ledamot, redaktör Diabetolognytt
Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg, ledamot Registeransvarig NDR.
Johan Jendle, Karlstad, ledamot
Anneli Carlsson, Lund, ledamot
Mikael Lilja, Östersund, ledamot

Adresser
Mona Landin Olsson
Specialmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
221 85 Lund
mona.landin-olsson@med.lu.se

Stefan Jansson
Brinkebackens Vårdcentral
Granrisvägen 23
702 35 Örebro
stefan.jansson@orebroll.se

Michael Alvarsson
Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
michael.alvarsson@karolinska.se

Stina Lindmark
Medicinkliniken
Umeå Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Stina.lindmark@medicin.umu.se

Stig Attvall
Diabetescentrum
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
stig.attvall@medicine.gu.se

Annelie Carlsson
Metabolsektionen
Barnklinken BUS
Lunds Univesitetssjukhus
221 85 Lund
annelie.carlsson@med.lu.se

Soffia Gudbjörnsdottir
Diabetescentrum
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

Johan Jendle
Endokrin och Diabetes Center
Medicinkliniken Centralsjukhuset
651 85 Karlstad
johan.jendle@liv.se
jjendle@hotmail.com

Anders Kempe
Spec mott Närvård
Härnösands sjukhus
87182 Härnösand
anders@drafle.se
anders.kempe@lvn.se

Mikael Lilja
HC Odensala
Klövervägen 2
831 62 Östersund
mikael.lilja@jll.se


|Upp|

Till Förstasidan - Diabetolognytt.com