Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Kontroll av blodsocker blir allt sämre – varför?

Svenska diabetespatienter får sakta allt sämre blodsockerkontroll. – Vi vet ännu inte vad det beror på, men det är en signal att ta på allvar, säger Soffia Gudbjörnsdottir vid Nationella diabetesregistret.
För fjärde året i rad ökar medelvärdet på långtidsblodsockret HbA1c hos de 305 000 patienter som registreras i Nationella diabetesregistret, NDR. Skillnaderna är visserligen små, men tendensen är tydlig.
– Fram till 2006 såg vi en långsam positiv utveckling med allt lägre värden för HbA1c. Men denna trend har stannat av och snarare pekar det nu uppåt i stället. Medelvärdet för år 2010 är det högsta vi har registrerat, säger Soffia Gudbjörnsdottir, ansvarig för NDR.

tabell1

Långtidsblodsockret HbA1c
är ett viktigt kvalitetsmått på hur bra diabetesvården fungerar. Högre värden kan innebära förhöjd risk att drabbas av senkomplikationer av diabetessjukdomen, som njurproblem och nedsatt känsel i armar och ben. Därför är den nu aktuella trenden ett illavarslande tecken, resonerar man på NDR.
– Samtidigt bygger vår statistik på tvärsnittsdata. Vi vet inte om utvecklingen beror på att till exempel fler äldre patienter med typ 2-diabetes som kanske har andra sjukdomar inkluderas, säger Soffia Gudbjörnsdottir som understryker vikten av att använda en kvalitetssäkrad mätmetod över hela landet.
– Å andra sidan ser vi samma trend med stigande HbA1c vid typ 1-diabetes, där personer insjuknar i unga år. Det är lite mer oroande eftersom de har en livslång sjukdom, där blodsockerkontrollen är särskilt viktig för att undvika framtida komplikationer.

Planerar att göra fler analyser
Inom NDR kommer man nu göra ett antal analyser för att bättre ringa in orsakerna till utvecklingen.
– Det vi kan säga redan nu är att diabetesregistret ger en representativ bild av hur verkligheten i sjukvården ser ut, så trenden beror sannolikt inte på att patienter med sämre blodsocker överrapporteras till registret, säger Soffia Gudbjörnsdottir.
Det som indikerar att trenden kan bero på bristande resurser i sjukvården att ta hand om blodsockret är att andra parametrar, som blodtryck och blodfetter, stadigt går i rätt riktning.
– Att behandla blodsocker är en krävande uppgift som inte bara löses genom att patienten tar en tablett. Det handlar om att erbjuda patienten stöd för egenvård och livsstilsåtgärder. Man kan spekulera i om sådana insatser lättare prioriteras bort i de vårdvalssystem som nu införs i landet.

Carl-Magnus Hake
Dagens medicin

Publiceras med tillstånd av författare och tidskrift.

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com