Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Britt-Marie Carlsson, Skene, ny ordförande för landets diabetessjuksköterskor


britt
Britt-Marie Carlsson, SÄS, Skene

Pressrelease SFSD. ”Stor utmaning att förebygga typ 2-diabetes, en sjukdom där vartannat fall är oupptäckt”. Diabetessjuksköterska Britt-Marie Carlsson vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Skene, har valts till ny ordförande för Sveriges diabetessjuksköterskor.
– Det är ett hedersuppdrag, diabetessjuksköterskorna får ett allt större ansvar och vi står inför stora utmaningar när allt yngre får typ 2-diabetes och ska leva länge med sjukdomen, säger Britt-Marie Carlsson. Britt-Marie Carlsson, 55, valdes till ny ordförande för SFSD, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, vid föreningens årsmöte i Stockholm 110331. Hon har suttit i styrelsen i nio år och arbetar till vardags vid medicinklinikens diabetesmottagning på Södra Älvsborgs Sjukhus i Skene.

Patienterna både yngre och tyngre
Vi måste arbeta mot föreställningen att man drabbats av ”en släng av socker”. Diabetes är en allvarlig sjukdom som kräver noggrann kontroll resten av livet. – Mindre bra behandlad diabetes kan leda till allvarliga följdsjukdomar eller för tidig död, konstaterar Britt-Marie Carlsson. Cirka 350 000 svenskar har diabetes, främst typ 2-diabetes. Det uppskattas att ungefär lika många har typ 2-diabetes utan att veta om det.

Nyhetsinfo 2011-04-02
www red DiabetologNytt

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com