Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

ndr

NDR-nytt  www.ndr.nu

Årsrapporter 2010 års resultat
Enheternas egna årsrapporter finns on-line sedan slutet av april. Ni hittar länken efter inloggning i NDR i den blå anslagstavlan. På grund av mängden data tillät tekniken endast jämförelse över 2 år mot tidigare 3 år men vi vågar nog lova att nästa års rapport kommer att vara betydligt mer tilltalande i utförande och design.
De Nationella årsrapporterna finns i skrivande stund hos tryckeriet. Rapporten fokuserar huvudsakligen på tidstrender och jämförelser mellan landsting och sjukhus Nyheter i rapporten är bl. a att de s.k. måltavlorna för sjukhusresultaten också visar 2009 års resultat för att ge en snabb jämförelse. Sammanfattningen är mer omfattande än tidigare år och det påpekas att rapporten är inte utformad som underlag för olika ersättningssystem bl. a på grund av olika sätt att rapportera (en del rapporterar bara 1gång/år, andra vid varje besökstillfälle, remisspatienter rapporteras på vissa enheter, andra inte osv) utan rapporten är till för enheternas egna kvalitetsarbete. I årets rapport kan man se en tydlig trend att landstingsskillnaderna minskar.

Tjänstelegitimation SITHS-kort
Knappast någon har väl undgått Datainspektionens (DI) krav på stark autentisering för att patientdatalagen (PDL) ska kunna följas. Som vi skrev redan i förra numret så är NDR anpassat enligt DIs krav och det finns en länk på www.ndr.nu innan inloggning om hur man går tillväga för att koppla sitt kort till NDR. Ni som inte redan har SITHS-kort, fråga era arbetsgivare!

tabell

Registercentrum flyttar!
Registercentrum VGR som NDR är knutet till växer allteftersom nya uppdrag tillkommer om att bygga nya register och framställa årsrapporter. Större utrymme behövs då framför allt IT- och statistik-avdelningarna utökats. Detta medför att vi allihop flyttar till större och mer ändamålsenliga lokaler på Chalmers område i centrala Göteborg. Flytten är planerad till andra veckan i juli och information kommer om besöksadress, nya telefonnummer etc. Detta kommer att skickas ut till samtliga kontaktpersoner samt annonseras på anslagstavlan i NDR.nu.

Några nyheter vid rapportering
Om pumpbehandling besvarats med ja kopieras detta till nästkommande rapporter. Om förekomst av retinopati besvarats med ja kopieras detta till nästkommande rapporter.

Nya medarbetare på NDR
Henrik Milefors är systemutvecklare och började arbeta med NDR i januari 2011. Henrik är ansvarig för utförandet av den tekniska utvecklingen i NDR. Pär Samuelsson är diabetessjuksköterska och från 1 juni övertar han undertecknads (KW) roll som kvalitetskoordinator för NDR. Under april och maj har Pär varit på NDR två dagar i veckan. Henrik och Pär är mycket välkomna!
Själv ska jag (KW) avsluta mitt NDR-engagemang för att ägna mig åt helt självvalda aktiviteter och vill därför som avslutning bjuda på ”lite av varje” från mina drygt 10 år med NDR. Denna återblick finner ni längre fram.

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com