Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Redaktören har ordet

Kära Läsare!

HbA1c

I detta nummer har vi nöjet att presentera en läsvärd artikel kring HbA1c av överläkare Jan-Olof Jeppsson, Malmö, tillsammans med professor Göran Sundkvist.

Sverige är unikt såsom land eftersom vi har en enda gemensam laboratoriestandard för HbA1c - över hel landet. Detta och arbetet med omfattande nationell och internationell metodutveckling av HbA1c är Jan-Olof Jeppssons förtjänst. Andra länder såsom USA och England har i 40-60% samma metod. Detta har stor betydelse för jämförelse av HbA1c mellan skilda delar i Sverige. Utdata från Nationella Diabetes Registret (NDR) blir därmed också valida vid jämförelser mellan enskilda vårdcentraler och mottagningar i Sverige.

Många läkare och diabetesköterskor deltar allt mer och oftare i internationella diabeteskonferenser eller läser diabetesartiklar i internationella tidskrifter som Diabetes eller Diabetes Care. Här är som regel HbA1c DCCT-UKPDS-standardiserat, dvs det skiljer 1.1% jämfört med HbA1c i Sverige med vår Mono-S-metod.

Är det så att man diskuterar med en kollega, att man i genomsnitt på sin mottagning med kontroller av gravida diabetiker i Sverige har 7.0% i HbA1c så motsvarar detta i USA 8.1%. Om man i en läkemedelsundersökning med exempelvis en glitazon anger att HbA1c i studien varit 7.1% så motsvarar det i Sverige med våra värden 6.0%.

Nationellt och enskilt HbA1c-mål

I Sverige har vi som generellt metabolt mål HbA1c 6.5% eller lägre - det motsvarar då 7.6% i DCCT-UKPS-HbA1c standard. Varje patient har ett målvärde för HbA1c närmaste året. Detta mål bestäms i den enskilda patientöverenskommelsen tillsammans med behandlande läkare-diabetessköterska - och kan av speciella skäl vara högre, ett delmål på vägen till ett optimalt HbA1c.

"Ännu mer" optimala HbA1c-nivåer

Internationella organisationer har nyligen senaste åren omdefinierat sina nya HbA1c-mål - dvs ännu lägre

· 5.9% ADA (American Diabetes Association)

· 5.4% IDF (Internation Diabetes Federation)

· 5.4% ACE (American College of Endocrinology)

· 5.4% EASD (European Association for the Study of Diabetes) (HbA1c-värdena upptill har anpassats till den svenska HbA1c-Mono-S-metoden).

Många mottagningar har därför inför 2003 i sina vårdprogram infört såsom HbA1c-mål 5.5-6.0%. Vi ser fram emot Nationella Riktlinjer för Diabetes från Socialstyrelsen 2003 som också kommer att diskutera HbA1c-mål.

 

Sjävklart innebär ökade ambitioner kring HbA1c på en mottagning också krav på tider för mer återbesök och uppföljning. Vid insulinbehandlad diabetes finns en risk för hypoglykemi-insulinkoma. Varje patient måste ha omedelbar tillgång tillgång till druvsocker eller motsvarande och vid utlandsresa eller fjäll-sjö-havsturer också tillgång till glukagon för att kunna få behandling av djup hypoglykemi. Dessa nya, ambitiösa behandlingsmål gör det än mera angeläget också med nya metabola behandlingsalternativ och sådana är på väg i olika former.

 

Viktiga nyckelord

I slutändan har alla våra utbildningsinsatser i mötet med patienten ett syfte: att påverka resultatet. Och skall man kunna göra detta, tror jag att följande nyckelord är viktiga för diabetesteamet

· Arbetsglädje - utan den blir resultat knappast bra på lång sikt; man måste tycka det är roligt att få komma till sitt arbete - och att få gå hem. Goda relationer på arbetsplatsen och med våra patienter minskar stress.

· Olikheter - undvik att stöpa alla medarbetare i samma form, låt oss få vara olika

· Feltolerans - när vi prövar nya vägar måste det var OK att göra fel, ibland

· Initiativ - alla kan mer, men måste våga mer

· Ledarskap - är "busviktigt" på varje arbetsplats

· Mål - vi tycker om att kämpa mot mål. De måste vara klargjorda - och inom diabetologin har vi klart definierade kvalitetsindikatorer för blodtryck, blodfetter, mikroalbuminuri, etc. Det är också viktigt att vi blir sedda och uppskattade, teambuilding och laganda, med ett positivt tänkande i praktiken

· Känsla - motivation och attitydpåverkan är lika mycket hjärta som hjärna

· Humor och skratt - man lär sig bättre om man har roligt

· Ödjukhet - självförtroende utan ödmjukhet blir lätt självgodhet

· Stolthet - proud people perform, säger engelsmännen. Helrätt!

Diabetic burnout - kan förebyggas och behandlas

Polonskys bestseller, skriften kring förbättrad kommunikation vid patientkonsultationen kommer ut i svensk översättning i november på Studentlitteraturs förlag.

I samband med diabetesforum i Stockholm i januari i år så var Polonskys föredrag det enda som faktiskt refererades från mötet via nyhetsbyrån TT till massmedia. Den bör inköpas så att varje diabetesläkare och diabetessköterska får ett eget exemplar, gärna läsning i form av litteraturseminarier exempelvis under en termin. Här finns framgångsnyckeln och möjligheterna till ännu mer förbättrad diabetesvård. Metoden som beskrivs är kognitiv psykologi. Ökad patientcompliance vid konsultationen diskuteras också i detta nummer av distriktsläkare Mats Falk (se sid. 19-21).

Önskar Dig en fortsatt fin senhöst och en bra kommande vinter.

Stig Attvall
Redaktör

Diabetes Burnout

William H. Polonsky

 

 

"The Practice of Medicine is an Art based on Science"

Sir William Osler, Oxford 1812

"The Practice of Diabetes is a Communicative Skill upon Evidence based Diabetology"

Mats Falk, distr läk, Vårdcentralen Rottne, skogsakuten@swipnet.se 2002

 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com