Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Symposium vid Läkaresällskapets Riksstämma i Göteborg

  • Symposiets titel: Diabetes och tobak ­ dubbla hot mot hälsan
  • Representant för sektionen som utöver moderator kan lämna ytterligare upplysningar: Namn: Johan Berglund (sektionen för allmänmedicin)

E-post: johan.berglund@ltblekinge.se

Huvudarrangör för symposiet: Svensk Förening för Diabetologi, allmänmedicin, Läkare mot Tobak

  • Sektioner som är vidtalade för medverkan i symposiet: Internmedicin
  • Symposiet är även av intresse för: kardiologi, socialmedicin

Aktuella problemställningar som ska belysas:

Tobaksbruk (rökning, snusning) utgör ett omfattande hälsoproblem, särskilt för redan utsatta grupper som patienter med diabetes. Nikotin försämrar insulinkänsligheten. Det har visat sig att diabetiker i medelåldern röker i samma omfattning som icke- diabetiker (enligt Nationella Diabetesregistret). Av dess skäl krävs breda insatser samt stöd till tobaksfrihet. Metodutveckling och interventionsstudie pågår i svensk primär vård.

Program: Introduktion, Hur tobaksbruk stör glukosmetabolismen, Kan rökning under graviditet öka risken för diabetes hos avkomman?, Situationen idag för rökande diabetiker (NDR), Metoder för rökavvänjning av diabetiker i öppenvård, Hur går vi vidare?

Sektionens anmärkningar (t ex egen prioritering av anmälan av mer än ett symposium):

Tid: onsdag den 27 november 14.30-16.00

Programinnehåll: Inledning Peter Nilsson

  • Mekanismer för tobak och diabetesrisk Björn Eliasson
  • Risk för diabetes hos avkomma till rökande mödrar Anders Ekbom
  • Rökning och diabetes i NDR Soffia Gudbjörnsdottir
  • Intervention mot tobak och diabetes i primärvård Lars-Göran Persson
  • Avslutning Gunilla Bolinder

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com