Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Riksstämman i Göteborg 27-29/11 2002

SYMPOSIUM

Onsdagen den 27 november

SAL F 4/5

16.30-18.00 Akut omhändertagande av diabetespatienten - ett multidisciplinärt perspektiv

Moderator: Elisabeth Björk

Inledning. Elisabeth Björk Ketoacidos vs hyperosmolärt syndrom - ett diagnostiskt och terapeutiskt dilemma?

Jan Eriksson Laktatacidos - betydelse av metformin, njursvikt och röntgenkontrast.

Christian Berne Normalt blodsocker - livsavgörande inom kirurgi och intensivvård?

Robert Hahn Nyupptäckt diabetes inom primärvården - praktisk handläggning.

Kristina Bengtsson. Diskussion

Symposiet är arrangerat av Svensk Förening för Diabetologi gemensamt med sektionerna för Internmedicin, Anestesi- och intensivvård och Allmänmedicin. Av intresse för sektioner na för endokrinologi, kirurgi, medicinsk radiologi, obstetrik och gynekologi samt pediatrik.

Diabetologi

Onsdagen den 27 november

SAL A 5

8.30-9.30 SEKTIONSSYMPOSIUM.

1. SS Screening för diabetes - till vad nytta?

Moderator: Christian Berne. Debatt med synpunkter för och emot screening.

Medverkande: Dan Andersson, Göran Sjönell, Carl-David Agardh.

09.30-12.00 FRIA FÖREDRAG.

Moderatorer: Lena Landstedt-Hallin, Jan Eriksson.

09.30 2. NDR-nyheter. Soffia Gudbjörnsdottir, Jan Cederholm, Björn Eliasson, Peter Nilsson.

09.45 3. Ingen minskning av hjärtinfarkter eller kardiell död hos diabetiker 25 till 64 år under elva år - Monica-studien i norra Sverige.

Aslak Rautio, Vivan Lundberg, Trobjörn Messner, Mats Eliasson.

10.00-10.30 PAUS

10.30 4. Effekter av tidig insulinterapi på insulinsekretion och metabol kontroll vid typ 2 diabetes.

Michael Alvarsson, Kerstin Berntorp, Eva Fernqvist-Forbes, Valdemar Grill, Ibe Lager, Lars Steen, Göran Sundkvist, Gunilla Westermark, Per Westermark, Thomas Örn.

10.45 5. Perifer neuropati vid diabetes och IGT kan vara orsakad av mikroangiopati.

S Thrainsdottir, L B Dahlin, K F Eriksson, D Greene, R Malik, J Petersson, I Rosén, G Sundkvist.

11.00 6. Insomningsbesvär och förhöjd vilopuls predikterar incidens av typ 2 diabetes hos medelålders män ­ effekt av stress?

Med kand Mattias Rööst, Peter Nilsson, Gunnar Engström, Bo Hedblad, Lars Janzon, Göran Berglund

11.15 7. Rubbningar i IGF systemet vid typ 1 diabetes trots god glykemisk kontroll.

Christina Hedman, Torbjörn Lindström, Jan Frystyk, J Cheng, Hans Örskov, Hans Arnqvist

11.30 8. Nutritionell reglering av lipoproteinlipas hos unga friska och patienter med typ 2 diabetes. Toralph Ruge, Jan W Eriksson, Magdalena Lundgren, Gunilla Olivecrona, Maria Svensson

11.45 9. Leptin och adiponektin medierar den kompensatoriskt ökade insulinsekretionen vid insulinresistens. Bo Ahrén.

Hall ?

09.00-18.00 POSTERUTSTÄLLNING

13.00-14.00 Postersession. Posterutställarna närvarande.

Moderator: Göran Sundkvist.

10P. Graviditetsutfall i G-DISS - en prospektiv registrering av graviditetsdiabetes i Sverige 1995-1999. Hans Arnqvist, Ulf Hansson, Lennarth Nyström, Göran Blohmé,

Elisabeth Björk, Jan Bolinder, Jan W Eriksson, Bengt Persson, Göran Sundkvist, Jan Östman

11P. Även lätt förhöjda triglycerider ger kraftigt ökad risk för diabetes hos kvinnor.

Annika Dotevall, Saga Johansson, Annika Rosengren, Lars Wilhelmsen.

12P. Diabetesnefropati kan uppstå tidigt trots modern diabetesbehandling. Maria Svensson, Hans Arnqvist, Elisabeth Björk, Göran Blohmé, Jan Bolinder, Jan W Eriksson, Marianne Henriksson, Göran Sundkvist, Ole Torffvit, Jan Östman.

13P. Tyst hjärtsjukdom hos typ 2 diabetiker med mikro- och makroalbuminuri. Ole Torffvit, Anna-Lena Berg, Juan Tapia, Jan Tencer

14P. Försämrad endotelfunktion hos typ 2 diabetiker, men ej hos icke diabetiker, efter akut hjärtinfarkt. Thomas Nyström. Arne Nygren, Åke Sjöholm.

15P. Regional Diastolic Disturbances in Type 2 Diabetes are Generally Accompanied by Regional Systolic Disturbances: The Ever-Increasing Role of Tissue Doppler Echocardio graphy in Patients With Diabetes. Samir Saha, Lars-Åke Brodin, Satish Govind, Britta Lind, Simin Roumina, Shirley Yumi Hayashi, Miguel Quintana.

16P. Isomer-specifik oxidativ stress och inflammation som mediator av insulinresistens orsakad av dietära fettsyran konjugerad linolsyra. Med mag Ulf Risérus, Stefan Jovinge, Samar Basu, Johan Ärnlöv, Gunilla Nordin Fredriksson, Bengt Vessby.

17P. CGMS-registrering av blodglukos, kost- och insulinregim avslöjar ofta orsaken till instabil diabeteskontroll. Mats Bonnier, Stig Attvall, diabetessköt Katarina Lindqvist.

18P. Markant förbättrad glykemisk kontroll med orlistat som tillägg till metformin enbart eller i kombination med sulfonureider vid typ 2 diabetes med övervikt (XEDIMET-studien). Christian Berne, fil kand Fredrik Hansson, fil kand Ann-Charlotte Holm.

SAL K 1

14.30-16.00 SYMPOSIUM

Diabetes och tobak - dubbla hot mot hälsan.

Moderator: Peter Nilsson. Se SY 5

SAL F 4/5

16.30-18.00 SYMPOSIUM

Akut omhändertagande av diabetespatienten- ett multidisciplinärt perspektiv.

Moderator: Elisabeth Björk. Se SY 11.

18.15-21.00 KVÄLLSSYMPOSIUM

Burgårdens Konferenscentrum (ca 5 min promenad från Svenska Mässan) Egenmätning av blodglukos. Arr: Sv Förening för Diabetologi.

Buffé kl. 18.15 ­ 19.30 Program: 19.30 ­ 21.00 Bindande anmälan till fax nr 031 ­ 27 00 87 (Diabetolognytt)

Torsdagen den 28 november

SAL F 6

12.30-14.00 SYMPOSIUM

Fettväven - ett viktigt målorgan för behandling av metabola syndromet.

Moderator: Tommy Olsson. Se SY 26.


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com