Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Recension av boken: VÄLFÄRDENS OHÄLSA

Recension av VÄLFÄRDENS OHÄLSA
Författare: Lars Wilsson
Medikament Förlag

Lars Wilsson är biolog och författare. Har tidigare (tillsammans med K E. Fichtelius) bl.a. givit ut boken Om människan ­ ursprung, särställning, vägval ­ en betraktelse över människan utveckling och dominans över allt liv på jorden.

Jägare-samlare
Under praktiskt taget hela vår tid som tvåbenta varelser har vi levt som jägare-samlare, d.v.s vi har ätit kött, fisk, skaldjur, insekter, frukt, bär, rötter och grönsaker.

Arkeologiska fynd vittnar om att fetma, diabetes, arteroskleros och andra sjukdomar, som i dag plågar allt fler människor i överflödssamhället, inte alls förekom hos forntida jägare-samlare och de förekommer inte heller i de jägare-samlarekulturer som överlevt in i vår tid.

När de första sädodlade jordbrukskulturerna uppkom, för ca 10 000 år sedan, blev människan fröätare. Det uppstod kulturer som var helt beroende av säd, men eftersom människan inte är fröätare av naturen uppkom en lång rad sjukdomar som sedan dess plågat stora delar av mänskligheten.

Tankegångarna är inte nya

Detta är prologen och grunden för hela boken. Tankegångarna är inte nya (att det är ofysiologisk kost som är grundorsaken till välfärdens sjukdomar) men det biologiska tänkandet som ligger till grund för synsättet är, enligt förf. en ganska ny företeeelse.

"Vi är inte vegetarianer"

I boken har han en genomgång av dagens sjukdomar, människans evolution, fröätardieten och dess inverkan liksom en genomgång av potatisens roll i befolkningsexplosionen. En genomgång av närmast antropologisk natur följer därefter.

Det kanske mest profilerade kapitlet ståtar med överskriften "Vi är inte vegetarianer" medan avsnittet om eikosanoiderna (de viktiga hormonerna inne i cellerna som kan styra de ofattbart komplexa livsprocesserna om vi äter en rätt balanserad kost ­ enligt författaren) av denne själv anges som den mest spekulativa delen.

I boken gås också noggrant igenom näringen och den rätta balansen mellan fett, protein, kolhydrater, vitaminer och mineraler. Boken avslutas med ett resonemang: är det möjligt att i dag övergå till en diet som tillfredsställer våra stenåldersmagar?

Ödmjuka anslag

Låt mig med en gång säga att jag tilltalas av författarens ödmjuka anslag och försök att låta läsaren steg för steg följa med i hans tänkande.

Då och då drabbas jag dock av tanken om det selektiva i forskningsurvalet. Liksom författaren själv skriver är det hela mycket komplext och det dyker upp "flash-backs" hos mig från feministisk forskning om att jägare-samlare snarare var samlare-jägare, d.v.s. att basen för kosthållet inte skulle varit mannens stolta hembringande av djur utan snarare kvinnornas tålmodigt insamlande av rötter, svampar etc.

När kött fanns var det fest ­ men det skulle snarare varit undantaget. Här kommer berörings-punkten till dagens samhälle: P.g.a. överbefolkning kan inte alla jordens människor leva som jägare-samlare, vilket författaren också konstaterar.

Kostens betydelseför vår hälsa

Boken kan rekommenderas till alla med intresse för kostens betydelse för vår hälsa. Den har en kunskapsmässigt modern inställning till fett och nyanserad attityd till motion ("Gång är vårt naturliga förflyttningssätt, sprang gjorde vi bara när vi t.ex. blev jagade av lejon eller andra fiender").

Kombinationen av modern vetenskap och gammal livsvisdom ( "Hippokrates: "Låt maten bli din medicin och medicinen din mat!") är tilltalande och skänker fakta för egen eftertanke.

Ylva Öman, leg psykolog
Ordinarie pris: 240kr inkl. moms, 229kr via fax: 0651-475 80,

tfn: 0651-76 76 79 (Gunilla)
gunilla@medicament.nu eller förlaget Medicaments hemsida
www.medicament.nu


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com