Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka
Ännu ett år har gått till ända och vi är redan en bra bit in i år 2004. Under det gångna året har mycket hänt med NDR. Många nya funktioner har tillkommit, förbättringar är genomförda och antalet registrerande enheter ökar ständigt. Fler och fler använder registret i sitt dagliga diabetesarbete. Valfria frågor, skräddarsydd statistik, projekt NDR-IQ är några av de nyheter som är av stor betydelse för att ytterligare öka kvaliteten på NDR som instrument för det allt mer efterfrågade viktiga arbetet att nå uppsatta behandlingsmål.

Valfria frågor - äntligen
En stark efterfrågan på möjlighet att lägga in valfria frågor har resulterat i att detta nu är möjligt. Frågorna har tillkommit genom önskemål från användarna av NDR. Från NDRs sida vill vi särskilt trycka på möjligheten att registrera fysisk aktivitet och typ av diabetes. Varje enhet tilldelas ett särskilt användarnamn som ger administratörs rättighet. Som sådan kan man således gå in i listan med valfria frågor för att där aktivera de frågor man önskar. De aktiverade frågorna kommer då automatiskt upp på rapportsidan och på diabetesprofilen. OBS dessa frågor finns inte med i patientinformationen. Man måste alltså informera patienten om vilka frågor man har lagt till.

Skräddarsydd statistik –vad, när och hur du vill
Under hösten 2003 togs det nya och kraftigt förbättrade statistikverktyget i skarp drift. Det erbjuder utsökning av enhetens data enligt egna valda kriterier och uppdelningar. Man kan själv välja tidsperiod för sökningen samt också få jämförande data från annan tidsperiod. Man gör också ett val på vilket sätt man vill få data presenterade. Klicka på knappen för statistik och gå sedan vidare till skräddarsydd statistik.

NDR – IQ
I det projekt som NDR bedriver tillsammans med Landstingsförbundet och Qulturum, deltar 17 enheter, medicinkliniker och PV, från olika delar av landet alltifrån Lycksele i norr till Simrishamn i söder. Projektet har haft två gemensamma utbildningsträffar och deltagarna har formulerat sina mål, identifierat sina brister och påbörjat förbättringsarbetet. Målet för deltagande enheter är att halvera gapet mellan dagens resultat och uppsatta nationella riktlinjer gällande HbA1c, blodtryck, blodlipider och rökning. I projektet registreras dessutom fysisk aktivitet, förekomst av hypoglykemier, snusning, förändrad diabetes-, blodtrycks- eller lipidbehandling samt livskvalitetsfrågor.
Det är mycket spännande att följa utvecklingen och blir resultatet gott kommer NDR att erbjuda ytterligare enheter denna utbildning i hur man systatiskt arbetar för att nå uppsatta mål.

Mission impossible blir ytterligare possible
Inte bara från Diab-Base utan nu är on-line överföring från ProfDoc via extraktionsprogrammet Rave är också en realitet! Alla Rave användare ska ha fått information men önskas ytterligare information kontakta Per Stenström, per.stenstrom@medtrac.se

NDR - allas egendom, allas ansvar
Önskemål har inkommit om en förenklad diabetesprofil. Nuvarande diabetesprofil grundar sig på alla obligatoriska uppgifter om patienten. Den kommer att finnas kvar men vi håller på att utveckla en enklare variant. Denna innehåller endast patientens numeriska värden och kan också skrivas ut till patienten. Vi har tidigare uppmanat alla användare av NDR att komma med synpunkter och önskemål angående innehåll, användarvänlighet, funktionalitet, förslag på frivilliga frågor mm. Vi uppmanar er alla igen att delta, för att göra NDR så bra som det möjligen kan bli för så många som möjligt.

Vi önskar alla en God Fortsättning på det Nya NDR-Året 2004

Karin Westlund
kvalitetskoordinator


Soffia Gudbjörnsdottir
rikshandläggare


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com