Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Minnesord över Per Björntorp


Professor Per Björntorp avled 72 år gammal den 10 oktober efter en tids sjukdom. Han var professor i medicin vid Göteborgs Universitet och en erkänd internationell expert på metabola och neuroendokrina rubbningar med anknytning till typ 2 diabetes.
Per Björntorp var en stor pionjär inom sitt fält, och har stimulerat forskning både inom och utom landet. Redan tidigt introducerade Per experimentell metodik på metabola frågeställningar. Sambandet mellan typ 2 diabetes, övervikt och hjärtkärlsjukdomar insåg Per också mycket tidigt - och införde då begreppet det Metabola syndromet. Detta är fortfarande ett begrepp som internationellt är accepterat tillsammans med det numera kanske något vanligare begreppet Insulinresistenssyndromet (IRS).

I sitt stora intresse kring stressrelaterade sjukdomar har Per forskningsmässigt beskrivit bakomliggande genetiska, centralnervösa, hormonella, immunologiska och metabola störningar i samverkan med ett stort antal doktorander och forskarkollegor. Data är publicerade i internationellt mycket uppmärksammade artiklar med fokus på samspel mellan kortisol, könshormoner, insulin och bukfetma. Sammanlagt återfinnes idag 466 engelskspråkiga publikationer av Per Björntorp och medarbetare på MEDLINE/PubMed.
Per Björntorp har innehaft gästprofessur vid Rockefeller University och Columbia University i New York liksom ett stort antal internationella priser och utmärkelser. Under åren har han inspirerat både kandidater och yngre forskare till att ägna sig åt internmedicin och metabola frågeställningar. In i det sista var Per engagerad och trots sin svåra sjukdom har flera av oss haft telefon- och mailkontakt med honom kort tid före hans bortgång. Han var även gästföreläsare i USA några veckor innan han avled. Per Björntorps genuint stora intresse in i det allra sista var att läsa vetenskapliga publikationer och ge snabba synpunkter till forskande doktorander och kollegor.

Som människa var Per en god kollega och vän med hög generositet och givmildhet av sin stora kunskap. Prestigelöshet och entusiasm kännetecknade Per i sina kontakter med yngre forskare och kollegor. Ett stort intresse var segling. Några av oss har haft tillfälle att vara med Per på sjön, ibland med metabola diskussioner under sommarens höjdpunkt, seglande på en Swanbåt eller liknande. Under de senaste 20 åren har flera av oss även hört Per spela cello med en skicklighet formad av Pers stora intresse för kammarmusik.
Professor Per Björntorps forskarinsatser lever vidare. I ett nationellt symposium om det Metabola syndromet i Jönköping den 27-28 maj 2004 kommer Per Björntorps vetenskapliga gärning att framhållas och hyllas i den stad där han växte upp.

Ulf Smith
Göteborg

Peter Nilsson
Malmö

Stig Attvall
Göteborg


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com