Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ledare

2004 - en hyllning till Fysisk aktivitet och Idrott - och ”Flow”!

Docent Ibe Lager diskuterade i förra numret de positiva effekterna av fysisk aktivitet på mekanistisk nivå http://www.diabetolognytt.se/detta_nummer/artikel9.html

I detta nummer finns nya artiklar med fokus på fysisk aktivitet. Här diskuteras Motion på recept, en ny möjlighet som rekommenderas nationellt, och FYSS, ett nytt management-kit kring ökat användande inom vården av fysisk aktivitet, vid typ 2 diabetes och andra åkommor, liksom förslag till förbättrade behandlingsstrategier. Motion på recept har nog mest uppmärksammats av primärvårdsläkarna som åtgärd vid problem från rörelseapparaten, men vid typ 2 diabetes är det ett ypperligt redskap.

Vad är ”Flow”?
”Flow” är livets ultimata upplevelse, enligt författaren Mihaly Csikszentmihalyi. Det är då vi presterar såsom allra bäst. Flow innebär ett äkta välbefinnande, en djupare livsglädje - och en känsla av att mitt liv är meningsfullt. Vid flow är individen helt uppslukad av det man håller på med. De flesta känner nog igen denna upplevelse, har upplevt den en gång eller flera gånger i sitt liv, medan andra känner den någon gång per vecka eller månad. Idrottspsykologin har lärt oss en hel del liksom en helt ny gren av psykologin, studiet av mental lycka - vad är det som vi kan lära oss av de som är framgångsrika på detta fält, utan att ha materiellt i överskott. Under det sista decenniet har just ämnet ”lycka” vunnit erkännade som ett seriöst område för forskning, Dienner E 1995, Parducci A 1995 och 1998 Veenhoven R.

Evolutionen har försett oss med ett kraftfullt verktyg i överlevnadssyfte, nämligen en känsla av glädje som vi uppfylls av, när vi klarat av en utmaning. Livet är oerhört rikt. ”Flow är som en ljusglimt i mörkret, som en fyr som leder oss från ett stormigt hav till en lugn hamn”, ja, i dessa dramatiska termer uttrycker sig författarna.
Inspiration för patienter och Dig själv Psykologen Mihaly Csikszentmihalyi har forskat på flow i decennier, och är en stor världsauktoritet på området. Tidigare har vi i DiabetologNytt skrivit om hans bok ”Flow” www.diabetolognytt.se/detta_nummer3-02/redaktoren.html - och nu har en fortsättning kommit.

”Flow och idrott” Denna bok är skriven tillsammans med Susan Jackson och handlar om hur man kan uppnå flow genom idrott och fysisk aktivitet eller på andra sätt i fysisk eller själslig utövning. Innehållet är betydligt bredare och djupare än så. Man kan ha nytta av den i all sin yrkesprofessionella och fritidsmässiga aktivitet och upplevande - just för att få ut lite mer av livet helt enkelt. Flow handlar om en känsla av harmoni - och om glädje. Förmågan diskuteras också om att hur vi kan återkalla de positiva känslorna av flow och då som en ny källa till motivation. I boken finnas ”kartan” som underlättar att hitta tillbaka till optimal och positiv känsloupplevelse. Här beskrivs hur man uppnår flow, hur man upplever flow och hur man känner flow.

Peak experience
Peak experience är ett annat ord för flow, något Abraham Maslow skrivit om. Det är en beteckning på den högsta lycka som man kan känna med eller utan egen medverkan. Flow fungerar som en belöning oavsett vilka resultat man uppnått. Kirurgen som räddar liv beskriver ofta en känsla av flow - liksom diabetesforskaren och diabetologen/distriktsläkaren med spännande projekt kliniskt eller vetenskapligt, diabetessköterskan eller läkaren i patientkonsultation. Vi lever bara en gång - och livet ska vara en behaglig dans, både för oss själva och omgivningen! Dansaren och dansen kan bli ett. Nycklarna till just detta finns i boken.

Balans mellan utmaning och skicklighet
För att uppnå flow måste vi vilja överträffa oss själva. Naturen har givit oss denna mekanism för att motivera oss att utvecklas vidare som människor, både kroppsligt och själsligt. Balansen mellan Utmaning (U) och Skicklighet (S) är central för flow. För stor U stör, ökar ängsla och oro, och för liten U gör oss helt enkelt uttråkade. Men när U och S ligger i rätt balans, då kan flow uppträda. Här finns också en dynamik, ju mer vi utvecklas avseende skicklighet och förmåga till utmaning ju högre blir flow.
Hur skapar vi förutsättningar för flow? Det finns flera förslag som garanterar flow. Boken beskriver flow med idrotten och fysisk aktivitet som exempel, hur vi kan skapa förutsättningar för att flow uppträder: rätt balans med skicklighet och utmaning, tydliga mål, ge och ta emot feedback på rätt sätt, fokusera på nuet, kontrollera det som går att kontrollera, tidsförskjutning - och fokusera på glädje. Ledare har stor nytta av kunskap om flow liksom professionella yrkesutövare i alla former. Människor både presterar bäst och mår bäst i flow. Att coacha medarbetarna, sina patienter eller sig själv, är en viktig ledarkompetens.


Coacha fysisk aktivitet
Under årtusenden har fysisk aktivitet fungerat som en tydlig demonstration av den gudomliga potentialen i kroppen - och då tänker författarna på Olympens berg, hyllning av fysisk aktivitet till gudarna, Olympiska spelen. Motion och idrott ger betydligt mer flowkänsla än TV- och videotittande, i en undersökning drygt 25% mer. Generellt ger aktiva processer mer än passiva.

Tyvärr är människan så konstruerad att det är mycket lättare att sitta stilla än att aktivera sig, så den första utmaningen består i att komma upp från soffan eller stolen. Som en individ tycker vi att det är betydligt lättare att sätta på TV eller datorn eller videon än att göra sig redo för en promenad, cykla, spela basket eller ta bussen eller språrvagnen till simhallen. Känner vi till detta, medger detta, ja, då är vi på rätt väg.

Det är också viktigt att vi är konkreta, ett mål måste vara specifikt för att det ska få någon effekt - tid och vägledning för att kunna sätta fysiska mål finns också i boken FYSS www.fyss.se. Se därför mer om denna skrift på annat ställe. Här diskuteras också hur vi kan förstärka motivationen för att komma igång eller öka den fysiska aktiviteten. Vi leker när vi utövar motion eller idrott - det är det som ger glädjen under och efteråt för utövaren. Vi får en känsla av nöje, upprymdhet och ibland positiv känsla av upphetsning. Det gäller alla åldrar.

Alla former av fysisk aktivitet kräver att man investerar energi innan man kan skörda frukterna i form av flow. Först måste man betala lite i form av tid, ansträngning och förberedelser. Vi är vanemänniskor. Vi måste därför lägga in i dagens och veckans program ett träningsschema, i form av promenad 30 minuter per dag som basaktivitet och därutöver annan fysisk aktivitet, regelbundet, och varje vecka. Till en början kanske vi måste”tvinga” våra patienter och oss själva för att komma igång och ta en promenad 30 minuter per dag, kanske innan kvällsfikan, och först då kommet kaffet eller teet smaka gott - om vi gjort vårt fysiska pass. Om man sätter sin egen prägel på rutinerna, stavgång, egen utrustning, stretchar eller duschar efteråt, så blir det genast lättare och ökar möjligheterna att uppnå flow. Glädjen man känner när man promenerar, springer, hoppar och simmar utgör den mest grundläggande källan till vårt välbefinnande. Kropp och själ hör ihop.

Fysiska aktivitet är förstahandsmedel vid typ 2 diabetes
Vid ett semiarium för blivande distriktsläkare/endokrinologer/diabetologer diskuterades betydelsen av fysisk aktivitet för individen - och betydelsen av att vi specialister liksom specialister i allmänmedicin också använder denna i vår behandling av insulinresistensen vid typ 2 diabetes. Behandlingen är ju också aktuell vid nedsatt glukostolerns (IGT= Impaired Glucose Tolerance) för att reducera övergång till manifest typ 2 diabetes. Samtliga var på kursen överens om att varken tabletter eller digital elektronik kan ersätta den upplevelse som kroppens fysiska insats kan ge.


Att öka kapaciteten i muskler, lungor och hjärta är viktiga beståndsdelar i fysisk aktivitet - och så länge som människor finns kommer den att fortsätta att sörja för nå ett slags flow som är unikt för mänskliga varelser. Det är en optimal upplevelse som är anpassad genom miljoner år - och i framtiden kommer vi kanske att nå ännu högre när vi får ännu djupare upplevelser av vad som är möjligt för kroppen. Detta diskuteras ingående i boken. Idrottsmän och idrottskvinnor nyttjar just denna positiva energi till välbefinnande - det är detta som inspirerar till regelbunden träning, 95%. Betydligt mindre är viljan för idrottsutövare av att vinna och få priser. Det är resan som är huvudsaken mer än att nå själva målet.

Sammanfattningsvis
De ofta ständiga kraven många av oss har på sig för total uppmärksamhet, krav på att ständigt prestera, deadline, harmonierar knappast med vad som kan kallas för ett liv med hög kvalitet. Vi måste ta oss tid att stanna upp och ”lukta på blommorna”, först då blir de ”sjungande” - ofta lägger vi knappt ens märke till att de finns där eller att den fantastisk naturen finns omkring oss. Fysisk aktivitet ger möjligheter till fina naturupplevelser.
Alla som vill höja upplevelsen av livet. Alla som vill växa. Alla som är intresserade av flow, liksom fysisk aktivitet, eller vill coacha sina patienter/sig själv, har här en värdefull bok. En psykologiskt mantra inför år 2004 kan vara att på olika sätt komma närmare just känslan av flow.

stig.attvall@medicine.gu.se

redaktör DiabetologNytt
Christer Andersson, studierektor
Allmänmedicin, NUS, Umeå

Flow och idrott
, Mihaly Csikszentmihalyi och Susan Jackson, 156 sidor, Pris 190:- + moms, extra bra pris erbjuds. Kan beställas med 10% rabatt per post också från Läromedia Bokhandel, Box 6073, 700 06 Örebro. Tel 019 32 30 60 eller fax 019 32 38 66.

 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com