Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka
"Långtråkighetens filosofi" | ”Handbok för hållbar hög prestation” | "Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom"

Recension:
Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom

"Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom"
av Ben Furman, Natur och Kultur,
bokhandelspris 253 SEK, 127 sidor.

Det förflutna är en snarast en resurs Leder en svår barndom alltid till ett olyckligt liv? I den här boken ger författaren Ben Furman generöst med exempel på hur man kan använda det förflutna såsom en resurs istället för att fastna i livslång bitterhet. Med glimten i ökat vänder han upp och ned på vårt vanliga psykologiska tänkande - och frågar istället varför många människor klarar sig så ofta som de gör mot alla odds. Genom att istället betona människans stora förmåga att komma igen och växa av motgångar skapar han en ny dimension för oss i vården. ”Maskrosbarnpsykologin” talar också i samma anda. Optimism smittar - och den här boken gör dig på gott humör som intresserad och engagerad läsare.

En annons med 300 svar
Utgångspunkten är berättelser ur de mer än 300 breven som vällde in när Furman efterlyste i en annons människor, som lyckats leva ett gott liv trots ett mindre bra utgångsläge. De påminner oss om att vårt förflutna är en historia som kan berättas på många olika sätt. Furman har också inspirerats av samtalssidor på internet, inhemska och internationella, kring just barndomsupplevelser, där han fått nya insikter om den styrka som människan kan finna i djupet av sin utsatthet.

Urkraften
Nyckeln till det mänskliga beteendet i att man lyckas trots sina motgångar finner Furman i svaren på annonsen. Han listar dem som följer • naturen - husdjur; människor kramade man inte om, men hunden och katten kramade man, älskar naturen, årstidsväxlingar, en speciell solskensplats är viktig för oss från barndomen, kanske en abborrtjärn, ett eget gömställe i naturen, där kaotiska tankar i en tuff värld kan klarna och få en ny ordning • fantasin - förmåga att med fantasins hjälp frambesörja erfarenheter och upplevelser som verkligheten inte kan se; Alice i Underlandet minns vi, tala med sin spegelbild som barn, ha en fantasifigur som man pratar med • någon annan att prata med - kanske har det varit en förstående lärare, en dräng på gården, en grannfru eller någon brevvän på andra sidan jordklotet • att skriva och läsa - skriva dagbok, dikter eller någ annat är bra för att överleva in i vuxenvärlden, den terapeutiska betydelsen av att skriva känner man till sedan gammalt men först på senare tid har man verkligen på allvar börja använda skrivandet som en psykoterapiform, böcker och filmer har samma betydelse • vissa karaktärsdrag och attityder underlättar och tycks gör att man har lättare att komma ner på fötterna - stark vilja, envishet och målmedvetenhet • humorn spelar större roll än vi tror, att få skratta tillsammans med sina syskon åt otrevliga minnen från det förflutna, skämt som utomstående inte kan begripa. När man skrattar åt det som hänt en och se det i ett komiskt snarare än i ett tragiskt ljus, befrias man från det förgångnas bojor. Det finns något komiskt i allt - humorn har stor betydelse för återhömtningen. • religionen kan också vara en kraft i vissa fall - att man talar i förtroende med sina trosfränder, om saker som vissa inte ens vågar tala om med en professionell hjälpare • psykoterapi - Furman vill inte förringa nyttan av professionell hjälp

Är mängden lycka i livet konstant?
Om man inte haft en lycklig barndom, så har man desto större anledning att försöka skapa sig ett lyckligt vuxenliv. Någon brevsvarare nämner, att den mängd lycka man får under sitt liv är konstant, så de som haft en olycklig barndom kan kanske vänta sig en ljusare framtid. Kärlek, värme, beröm, samtal, ett hem där man inte behöver vara rädd och som är öppet. Också som vuxen kan man leka på många sätt. Det är tillåtet att vara lite konstig ibland, även som vuxen - det är faktiskt tillåtet att leka som vuxen.

Nytt psykologiskt synsätt på barndomen
Boken avslutas med 25 frågor och svar, där författaren tar upp en hel del vanliga dogmer, ifrågasätter dessa och ser på barndomstillvaron på ett annat sätt än vi är kanske vana att betrakta. Mot slutet tas på en sida upp de ämnen som utkristalliserat sig som viktiga tankar från brevskrivarna till författaren. Ett par exempel; • Önskningar har en benägenhet att uppfyllas, men ingen vind är förlig nog för ett skepp utan mål. • Se dina prövningar som fått dig att växa som människa. • Utforska dina inre och yttre resurser för du har mera av dem än du själv anar. • Våga vara förlåtande mot dig själv och kom ihåg att du inte är ensam.

Korttidsterapi
Furman anser, att människan är en varelse som i princip kan komma över vad som helst. Vi kan se vårt förflutna som en kraftkälla snarare än som roten till allt ont - också om det varit förbundet med oändligt liadande. Pyskiatern Milton H Erickson delar denna uppfattning.
Han anser, att individen ofta(st) vet lösningen på sitt problem - men vet bara inte om att man har det.

Korttidsterapi med 2-5 besök möjliggör, enligt Furman, att med lösningsfokuserad metod hjälpa individen vidare i livet.
Ben Furman är psykiater och leg psykoterapeut, verksam vid Korttidsterapiinstitutet i Helsingfors, Finland, och hans böcker har översatts till 4 olika språk, är en uppskattat föreläsare, handledare, konsult och medverkande i finsk TV. Boken tillägnar han sin far, som hade en okuvlig optimism och humor, en förmåga att se någonting roande i allvarliga saker, för att just kunna överleva och leva vidare.
Tillbaka till framtiden! Boken rekommenderas varmt för diabetesteam på vårdcentraler och på diabetesmottagningar.

Ylva Öman psykolog


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com