Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

 

Historiskt genombrott ­ De första två Functional Food produkterna nu granskade och godkända i Sverige

Produkt Primaliv youghurt med müsli,Skånemejerier Becel pro.activ matfett,Unilever Bestfoods AB

Hälsopåstående

"Primaliv utjämnar blodsockernivån efter en måltid." "Becel pro.activ sänker total- och LDL-kolesterol."
Sammanfattning av granskningsrapport
Produktens dokumentation hargranskats enligt livs- medelsbranschens regler. De studier på människa som bifogats ansökan om granskning stödjer att produkten reducerar/utjämnar (blodsocker) efter måltid. Produkten skall överensstämma med den som använts i studie 2, innehållande 4 g beta-glukan. Processtekniken skall vara densamma som i den testade produkten.
Produktens dokumentation hargranskats enligt livs-medelsbranschens regler. De studier på människa som bifogas ansökan om granskning stödjer att produkten vid normalt intag sänker blodets nivå nivån av kolesterol (total- och av blodglukos LDL-kolesterol).

Gransknings- rapporten i sin helhet som pdf-fil

http://www.snf.ideon.se/

snf/rh/pdf/pfpfinal.pdf

http://www.snf.ideon.se/ snf/rh/pdf/pfp2.pdf

Många års lagstiftningsarbete och forskning har nu lett fram till att de första functional food-produkterna (mervärdesmat) finns att tillgå i Sverige.

Functional food är "vardagsmat" som är oväntat nyttig genom att den på något sätt modifierats för att ge speciella hälsoeffekter. Historiskt har det inte gått att göra specifika hälsopåståenden om en produkt utan att komma i klammeri med vissa lagar. Tack vare utvecklingen kan nu en producent i sin marknadsföring påstå att en viss produkt har vissa hälsofrämjande egenskaper efter att detta styrkts.

Mycket höga krav

Tillstyrkan sker genom att en expertpanel, utsedd av SNF Swedish Nutrition Foundations forskningsnämnd, granskar dokumentation om produkten. De vetenskapliga kraven är mycket höga och producenten ska bl.a. presentera studier gjorda på människor som visar att påståendet är sant. Om expertpanelen finner att dokumentationen stödjer hälsopåståendet får produkten marknads-föras med hp-info-märket. Dokumentationen av följande produkters hälsopåståenden har granskats och godkänts.

I det första godkända fallet av produktspecifikt fysiologiskt påstående, Primaliv® från Skånemejerier, rör det sig om tre studier av blodglukos och insulinsvar efter provmåltid med den aktuella produkten eller dess aktiva komponent, dvs beta-glukanrik müsli. Marknadsfö ringen får inte tala om risk för diabeteskomplikationer eller behandling av diabetes, eller framställa produkten som "diabetesprodukt". Däremot hindrar detta inte att marknadsföra produkten med påstående om "utjämnar blodsockernivån efter måltid" till diabetiker liksom andra grupper som efterfrågar sådana produkter.

Läs mer om produktspecifika hälsopåståenden och functional food på http://www.hp-info.nu eller i Scand J Nutr http://www.snf.ideon.se/sjn/index.htm

Mette Axelsen
Klin näringssfysiolog, med dr
SU/Sahlgrenska, Göteborg
mette.axelsen@medic.gu.se


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com