Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR ­ Nytt, www.ndr.nuMission impossible är nu possible!

Arbetet med direktöverföring av NDR-data från Journalias DiaBase är klart och testat. Det återstår nu bara att alla Journalias användare får tillgång till den uppdaterade versionen. Nästa utmaning är journalsystemen Medidoc, Profdoc och Melior m fl.

KAS- Koordinator-möte

I skrivande stund pågår planeringen av ett nationellt KAS- och koordinator-möte vilket ägde rum i Stockholm 20 jan 2003. Mötet fokuserade på

  • · hur ska vi sprida kunskap om NDR
  • · hur implementeras NDR i dagligt arbete
  • · vilken nyttoeffekt har NDR lokalt
  • · om och när är sjukvården mogen för öppen redovisning av sina resultat.

Mötet refereras i nästa nummer av Diabetolognytt och på www.

Allas ansvar

Som tidigare uppmanas alla användare av NDR att komma med synpunkter och önskemål angående innehåll, användarvänlighet, funktionalitet mm. Dessa skickas till nedanstående.

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@medic.gu.se

Soffia Gudbjörnsdottir
Rikshandläggare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se


Tack för ett mycket bra NDR-år 2002 och vi önskar alla en riktigt God Fortsättning på år 2003. Nya och gamla arbetssätt, nya och kommande funktioner, direktöverföring av data, stort NDR-möte, ett bra NDR - allas ansvar mm. Om detta handlar årets första NDR ­ Nytt.

2002 års resultat on-line

Arbetet med sammanställning av data för år 2002 pågår och förhoppningsvis kommer det att vara färdigt i mars 2003. Resultatet kommer att presenteras i www.ndr.nu men kommer också i år att distribueras i pappersformat till dem som så önskar. Den egna enhetens resultat finns ju alltid tillgänglig på nätet.

Off-line

Ni som ännu inte registrerar on-line, utan använder pappersblanketter, disketter, egna lösningar med datafiler mm uppmanas att snarast skicka in era data för 2002. Dessa resultat kommer också att läggas i NDR: s nya databas och kommer således att vara tillgängliga för respektive enhet via www.ndr.nu Ansök därför om användarnamn och lösenord snarast! Ange:

· Vårdgivarenhet

· Landsting

· Kontaktperson

· Adress

· Telefonnummer

· e-postadress till kontaktperson

· Önskat antal användarnamn - lösenord

Uppgifterna skickas till Agneta Sternerup-Hansson på LDC, ndr@ldc.lu.se Användarnamn
(vårdgivar ID) och lösenord kommer att skickas till er i två separata brev med några dagars mellanrum.

Nya funktioner i NDR

Det har varit ett starkt önskemål att kunna komplettera/ändra i en redan insänd rapport. Denna funktion är nu inlagd liksom möjligheten att registrera flera gånger per år. Många patienter vill gärna ha sin diabetesprofil uppdaterad vid varje besökstillfälle och man kan alltså tillgodose detta önskemål nu.

Kommande funktioner

Den sedan länge efterfrågade möjligheten att lägga in egna parametrar är högprioriterat arbete. Sökfunktionen ska byggas ut med fler sökmöjligheter. Statistiken idag visar de senaste 365 dagarnas resultat men vi arbetar för att också kunna erbjuda statistik från eget valda perioder. Följ utvecklingen via länk från www.ndr.nu, första sidan efter inloggning.

Kumulativa diagram?!

En del av statistiken redovisas i kumulativa diagram. Dessa ger mycket information men är kanske inte alltid så lätta att tolka för den ovane. Det finns nu i programmet inlagt ett tolkningsexempel. Detta nås via en länk från sidan där man väljer den statistik man vill se men också från första sidan efter inloggning.


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com