Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Low sense of control raises disordered eating risk in diabetic female adolescents

Clinicians should monitor perceptions of personal control in female adolescents with type 1 diabetes in order to identify those at risk for developing disordered eating or problematic metabolic control, results of a study published in the November issue of Diabetes Care suggest.

"The onset and subsequent management of diabetes can challenge one's sense of control," Dr. Stefanie A. Schwartz, of the Mayo Clinic, Ro chester, Minnesota, and colleagues note. "Sense of control can also be affected by the biological changes accompanying normal pubertal development," they add. "The negative impact of one's sense of control may be further exacerbated when both events occur in relatively close temporal proximity."

The researchers examined the association between personal control and disordered eating and glycemic control in female adolescents with type 1 diabetes. Forty-five subjects completed the Eating Disorder Examination Questionnaire and the Shapiro Control Inventory. The team measured metabolic control using Hb1Ac levels.

A lower sense of overall personal control and a weaker sense of bodily control were both associated with more severe eating-disordered symptoms. The investigators report that a lower sense of control was only related to poorer metabolic control when the subjects had been diagnosed with diabetes less than 3 years from puberty.

"Assessing and recognizing the importance of personal control could help clinicians, especially at the time of diagnosis of diabetes, to identify young females who may be at risk for developing disordered eating or problematic metabolic control, particularly as they near the time of puberty," Dr. Schwartz and colleagues conclude.

Diabetes Care 2002;25:1987-1991.
Nyhets INFO 2002 12 07
www red DiabetologNytt

Kommentar:

jag är absolut övertygad om att Antonovsky´s gamla utsaga ang vikten av känsla av kontroll och sammanhang är urviktig i diabetessammanhang.

I tonårsperioden sviktar ju ofta den känslan hos helt friska när kropp och psyke beter sig oväntat och oförutsägbart. Med en kronisk sjukdom som diabetes som dessutom kan ge oväntade attacker av medvetandeförlust etc måste det vara extremt svårt att känna att man har kontroll.

Anorektiskt beteende präglas ju av ett kompensatoriskt kontrollbehov av kroppsfunktionerna som ångestlindring bl.a. Den vanligare bulemin kan ju snarare ses som en misslyckad kontroll och ger därför ny ångest, insulinmissbruk och "brittle diabetes".

En diabetesflicka med ätstörning måste knytas än tätare till sin familj för att känna att det "locus of control" som hon inte kan härbärgera inom sig ändå kan tas omhand externt men nära. I vanliga fall får man ju annars jobba med att hjälpa tonåringar att förlägga "locus of control" inom dem själva allteftersom de mognar. Ja, detta är ett spännande ämne!

Gun Forsander, ansvarig för diabetesenheten från 1 april vid Drottning Silvias Barnsjukdom, SU, Göteborg
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com