Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Bästa Läsare!


Vi kommer i DiabetologNytt för första gången nu kunna publicera öppna utdata 2004 från vuxendiabetesmottagningar i Sverige. Detta sker i samverkan med registerhållare Soffia Gudbjörnsdottir, Nationella Diabetes Registret (NDR). Här finns också utdata-rapport från NDR-barn (SWEDIAKIDS) av Bengt Lindblad.
Anders Frids rapporter från Europeiska Diabetesmötet (EASD) i Aten är högst läsvärda. Den stora händelsen där var kanske PRO-active-studien med presentation av makroangiopati-resultat från intervention med en glitazon - se ledaren nästa sida. Tag också del av Hört och sett i slutet av tidningen liksom kongresskalendern allra sist.
Dagliga rapporter med senaste nytt inom diabetologin finns liksom tidigare och utan lösenord med fri tillgänglighet dygnet runt med 110.000 besökare per månad på:
http://diabetolognytt.com/update/index.html

Önskar Dig en spännande
och givande läsning!

Med vänlig hälsning
stig.attvall@medicine.gu.se
redaktör DiabetologNytt


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com