Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Prof Hans Lithell avliden

Hans Lithell, professor emeritus i geriatik vid Uppsala universitet avled den 27 november i en cancersjukdom med snabbt förlopp.

Hans Lithell föddes i Örebro 1937. Han studerade medicin i Uppsala och blev legitimerad läkare 1966. Efter tjänstgöring vid medicinska klinikerna i Avesta och i Uppsala och efter en kortare seans på kliniskt kemiska centrallaboratoriet var han verksam sedan 1972 och fram till sin pensionering 2002 vid geriatriska kliniken, först vid Kungsgärdets sjukhus och sedan vid Samariterhemmets sjukhus.

Han disputerade 1977 på en avhandling om lipoprotein lipas, blev docent i invärtes medicin 1979 och utnämndes i mars 1989 till professor i geriatrik och långvårdsmedicin vid Uppsala universitet. Från 1989 till 1998 var han också klinikchef vid geriatriska kliniken.

När Hans efter den kliniska grundutbildningen i Avesta, återvände till Uppsala och Akademiska sjukhuset mötte han professor Bertil Hood, som med sitt engagemang i såväl grundläggande metabolism som de stora folkhälsofrågorna blev av stor betydelse för hans senare vetenskapliga utveckling och intressen. En stor del av Hans Lithells vetenskapliga arbete baseras på Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM), en studie av män i Uppsala som fyllde 50 år 1970-74. Denna unika undersökning, där samma män återundersökts vid 60, 70, 77 och senast 82 års ålder, har på ett enastående framsynt och konsekvent sätt förvaltats och utvecklats under Hans Lithells ledning.

Insulinresistens och insulinsekretion har varit i starkt fokus för ULSAM studien som undersökt hus dessa faktorer i samverkan med andra riskfaktorer som högt blodtryck, blodfettrubbningar och livsstilsfaktorer, kan bidra till utvecklingen av hjärtkärlsjukdom och diabetes.

Ett tjugotal avhandlingar utgående från ULSAM studien har hittills publicerats och nya resultat genereras fortlöpande. Under åren före pensioneringen initierade Hans Lithell också ett stort projekt för att studera hur genetisk variation inom ULSAM kan hjälpa oss att förstå mekanismerna bakom uppkomsten av våra folksjukdomar. Andra mycket uppmärksammade arbeten belyste hur blodtryckssänkande behandling kan påverka kroppens insulinkänslighet och risken att utveckla diabetes och hur risken för sjukdomar i vuxen ålder påverkas av den mycket tidiga utvecklingen före och efter födseln.

Omfattningen av den vetenskapliga aktiviteten speglas av över 350 publikationer, många i högt rankande tidskrifter och med höga citatsiffror. Han hade en entreprenörsanda av ovanligt slag med många idéer och visade stor entusiasm för att stödja och utveckla forskningen och sina medarbetare, men han var också en stark företrädare för livsstilens betydelse för uppkomsten av våra stora folksjukdomar. Bland annat initierade han i en ren pionjärinsats en av de första kokböckerna med inriktning mot god nyttig mat av fina råvaror tillsammans med en av Sveriges mest kända kockar Örjan Klein och med professor Inga-Britt Gustafsson som ansvarig för näringssidan i boken "Akademins kokbok" med 35 "kloka festmenyer".

Efter sin pensionering valde han att helhjärtat satsa på att ta hand om, och förvalta, det skärgårdshemman vid Upplandskusten dit familjen flyttade i mitten av 90-talet. Med stor entusiasm satte han igång arbetet med att röja i skogen och att varsamt renovera det gamla vackra kulturlandskapet och återställa kustängar i sitt tidigare skick.

Christian Berne, prof Bengt Vessby, prof 2006 01 09

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com