Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

SFD:s och GSK:s Stipendium 2006
för förtjänstfullt kvalitetsarbete inom diabetesvården


Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av GlaxoSmithKline AB stipendium för betydelsefullt kvalitetsarbete inom diabetesvården.

Resestipendiet utgår med maximalt tre platser till EASD i Köpenhamn 14-17 september 2006 motsvarande ett värde av 30 000 kronor.

Resestipendiet utdelas genom beslut av en stipendiekommitté inom styrelsen för Svensk Förening för Diabetologi. I kommittén ingår Björn Eliasson,vetenskaplig sekreterare SFD, och Soffia Gudbjörnsdottir, registerhållare NDR och styrelseledamot SFD.

Stipendiet är avsett för kliniskt verksamt diabetesteam som arbetar med diabetesvård och som är medlem i Svensk Förening för Diabetologi. Kvalitets- eller förnyelsearbete som haft betydelse för diabetesvården bör utförligt beskrivas i en fritt formulerad ansökan på max två A4-sidor.

Stipendiets fördelning offentliggöres i samband med vårmöte inom Svensk Förening för Diabetologi i Mora den 11-12 maj 2006. Stipendiekommittén förbehåller sig rätten att avstå från att dela ut stipendiet om lämplig sökande saknas.

Det är möjligt och välkomnas för utomstående att nominera tänkbara mottagare till detta stipendium. Nomineringar bör innehålla uppgifter i enlighet med ovan. Ansökan eller nominering insändes i tre kompletta exemplar, med poststämpel senast 13/3 2006 till SFD:s vetenskaplige sekreterare.

Resestipendier 2006


Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av Roche AB resestipendier för yngre diabetesforskare.

Stipendierna är avsedda som stöd för resa under 2006 till en vetenskaplig kongress där egna forskningsresultat kommer att presenteras.

Den totala summan som kommer att delas ut är 50.000 kr, vilken kommer att fördelas på de olika sökande i enlighet med beslut av styrelsen för SFD.

Ansökan om resestipendium bör innehålla:
o uppgift om vilken kongress ansökan avser, planerad presentation eller kopia av abstract samt kortfattad motivering
o kostnadskalkyl med uppgift om andra sökta eller beviljade bidrag
10-12 maj 2006 - NDR 10 år

Stipendium för utmärkt svensk vetenskaplig uppsats inom diabetesområdet

utdelas vid föreningens vårmöte i Mora den 11-12 maj 2006 med stöd av sanofi-aventis. Stipendiesumman är 20.000 kr.

Behörig att söka stipendiet är den som står som första författare av diabetologisk uppsats som publicerats i vetenskaplig tidskrift under 2005. Den sökande skall ha fyllt högst 45 år under 2005. Arbetet skall ha utgått från svensk forskningsinstitution.

Priskommittén består av ordföranden och vetenskaplige sekreteraren i Svensk Förening för Diabetologi samt två andra vetenskapligt bevandrade medlemmar, vilka utses av föreningens styrelse.

Bland de sökande utses en vinnande uppsats som utmärks av utomordentligt hög vetenskaplig kvalitet och som har stor potentiell klinisk relevans för diabetesvården.

Ansökan med personuppgifter samt 5 kopior av artikeln (lämpligen särtryck) skall insändas senast 13 mars 2006 (poststämpel) till SFD:s vetenskaplige sekreterare.

Docent Björn Eliasson
Lundberglaboratoriet för Diabetesforskning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Vid frågor kontakta via e-post: bjorn.eliasson@medic.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com