Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR-nytt - www.ndr.nu

Välkommen till 2005 års första NDR-Nytt.
NDR förändras ständigt och en kort återblick på det gångna året påminner om följande viktiga händelser: NDR "samlas under ett tak", Vetenskapligt Råd tillsätts, möjligheten att aktivera Valfria Frågor förverkligas, en förkortad diabetesprofil skapas på begäran och deltagarna i projekt NDR-IQ når strålande resultat. NDR-IQ kommer att avslutas under våren 2005 och en fullständig rapport kommer.

Når vi målet år 2005?
Antalet enheter som kan följa sina resultat via www.ndr.nu är nu uppe i 726! NDR växer således ständigt men vi har en bit kvar till 100% anslutning. Och det är ännu längre kvar till målet att anslutna enheter registrerar ALLA sina diabetespatienter. Det krävs ju en viss arbetsinsats för själva rapporteringen men vinsterna är desto fler med den enkla och omedelbara återkopplingen till enhetens egna resultat.

Nyheter fr o m 2005
Efter önskemål som inkommit under 2004 från ett flertal användare införs nu följande förändringar:

3 nya frågor. Dessa är Typ av diabetes, Midjemått och Fysisk aktivitet. Frågorna har tidigare funnits i Frivilliga Variabler men har flyttats över till den obligatoriska delen av rapportformuläret. Dessutom har Ögonbotten- och Fotundersökning kompletterats med datumfält i tillvalsdelen.

  • Fotriskgrupper. Dessa heter nu 1, 2, 3, 4. Frisk fot, som tidigare betecknades 0 motsvaras således av 1, neuropati, angiopati som tidigare betecknades 1, motsvaras nu av 2 osv.
    o Iterering vid rapportering. Fler värden än tidigare kopieras nu över från föregående rapport. Dessa är markerade i avvikande färg för tydliggörande och kan självfallet ändras vid behov. Ifyllt namn på DAL och DAS på diabetesprofilen kopieras också från föregående.
  • Nytt låsningssystem. Detta uppfyller Socialstyrelsens och Datainspektionens rekommendationer för låsning av system som inte används och förhoppningsvis också era krav. En sekretessbild aktiveras efter 10 min och efter ytterligare 20 min blir den låst om ingen åtgärd utförts. Inloggning krävs då för att man åter ska komma in men man kommer tillbaka till den aktuella sidan och inlagda men ej sparade data går således ej förlorade.
  • Radering. Felaktig rapport kan nu raderas av den person på enheten som har administratörsinloggning.
    Läs mer ingående om nyheterna på www.ndr.nu under rubrik Nyheter 2005, på Anslagstavlan som ni finner efter inloggning. Det är vår förhoppning att ovanstående nyheter ska motsvara och tillgodose era önskemål.

Årets NDRmöte
för landstingskoordinatorer och KASar äger rum 11 jan. Mötet fokuserar på patientmedverkan i registret, öppenhet i redovisning av resultat/statistik samt vilka medel som krävs för en framgångsrik ökning av rapportering i landstingen. Rapport från mötet kommer i nästa nummer.

Valideringsprojekt
I mitten av januari startar ett valideringsprojekt under ledning av Anders Nilsson, Helsingborg. Syftet är dels att undersöka om data som rapporteras till NDR är överensstämmande med de data som finns i patientens journal, dels att undersöka om det föreligger skillnader i behandling och resultat mellan de patienter som rapporteras till NDR och de som inte rapporteras. Projektet förväntas pågå i ca 3 månader och rapport kommer i senare nummer av DiabetologNytt.

Nytt NDR IQ - Välkomna!
Som tidigare i artikeln nämnts så har de flesta enheterna i NDR-IQ nått resultat som kraftigt överstiger de förbättringar man generellt kan utläsa i NDR. Detta har givetvis ökat intresset för metoden och vi kan glädjande nog meddela att vi har fått resurser att fortsätta driva nya NDR-IQ projekt. Vi kommer att skicka ut inbjudan under våren 2005 men kommer också att ha en information i samband med SFDs vårmöte i Linköping den 7-8 april. Nästa NDR-IQ beräknas starta i september 2005.
Med detta vill vi önska alla en God Fortsättning på ett nytt givande NDR-år 2005 och välkomnar synpunkter, önskemål, kommentarer från er till:


Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
nytt tel nr: 031-749 91 81
karin.westlund@ndr.nu

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare
Soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com