Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi 
Svensk Förening för Diabetologi är en sektion i Svenska Läkaresällskapet 

* Har Du diabetes och läser www DiabetologNytt? 

* Innehållet på sidorna är enbart ett underlag, ett diskussionsforum, för läkare och diabetesteam. 

* Behandla Din diabetes utifrån givna ordinationer från Ditt diabetesteam.

* DiabetologNytt är sedan 970301 upptagen som medlem i Fackpressen/Sveriges TidskrifterFackpressen/Sveriges TidskrifterInformation in English!

* DiabetologNytt är sedan 970301 upptagen som medlem i Fackpressen/Sveriges Tidskrifter Fackpressen/Sveriges Tidskrifter Information in English!