Re: Kokböcker!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Anonym DEN 20 :e APRIL, 1998 vid 12 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Kokböcker! INSÄNT AV Marjo Välimaa DEN 27 :e MAJ, 1997 vid 13 - tiden

detta arbete är syftet att studera mat och matkultur som dessa framträder i text.
Kokböcker som genre är lika gammal som boktryckarkonsten i Europa, där de
första tryckta verken gavs ut under senare delen av 1400-talet. I Sverige kom de
första tryckta kokböckerna vid 1600-talets mitt. Först uppmärksammas den
särskilda form av text som recept utgör. För det andra behandlas de maträtter som
recepten gäller. Kan förekomsten av olika maträtter och sättet att kategorisera mat
under skilda tider ge information om mer övergripande förhållanden i samhälle och
vardagsliv? För det tredje studeras budskapen i recept och övriga texter. Den
kunskap som kokböckerna förmedlar, liksom de uttryck för stil, status, smak och
estetik som man kan finna under olika perioder, blir här föremål för analys. Vad
säger dessa förhållanden om matkultur och samhällsförhållanden? Materialet i den
empiriska delen av studien består ett antal utgåvor av Hemmets respektive Vår
kokbok, vilka utkommit under nästan hela 1900-talet.REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Kokböcker!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]