Funderingar efter 30 år med diabetes

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Ulf Kolback DEN 14 :e OKTOBER, 1997 vid 18 - tiden

Jag är diabetiker sedan 1964, typ 1. Jag följer med stort intresse Diabetolog Nytt, ett gott initiativ!
Jag försöker hålla god blodsockerkontroll dock hoppas jag på smidigare varianter i framåt i tiden.
Vad som skrivs om insulinpumparna låter intressant även om det är ett ganska litet steg på vägen för att få ett normalt liv.

Jag har några funderingar:
Det tycks finnas en skiljelinje mellan medicinare och nytt folk som intresserar sig för diabetes. Medicinarna har små förhoppningar om att komma ifrån insulinbehandling medan nya idéer ser på möjligheter med transplantationer och genteknik. Detta illustreras väl av Claes Hellerström prof, välskrivna " Diabetesforskning inför sekelskiftet - en allvarlig betraktelse"

På dessa sidor har skrivits att vi här i Sverige skall ligga i framkant vad det gäller diabetesforskning. Jag antar att det är aktiviteterna på Huddinge som avses. Varför är det så tyst därifrån? vad händer med försöken med membraninkapsling av betaceller?

I mitt sökande på Internet är det intressantaste jag funnit "Diabetes Research Institute" i USA. De har omfattande dokumentation tillgänglig på Internet.
Ett av deras uppslag är försök med betacelltransplantationer på samma gång som man transplanterar benmärg från donatorn för att på detta sätt försöka komma runt frånstötningsproblematiken. Anses dessa försök seriösa av svensk expertis? Om så varför ingen debatt om detta?

Pågår det idag försök med betacellsodling? Även om frånstötningsproblematiken ej är löst måste detta startas. Man kanske till och med kan tänka sig kontinuerlig påfyllning av odlade betaceller för att kompensera frånstötning om det finns oändligt med odlade betaceller.

Med vänlig hälsning
Ulf Kolback
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Funderingar efter 30 år med diabetes
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]