DAL = Diabetes Ansvarig Läkare

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Melcher Falkenberg DEN 29 :e SEPTEMBER, 1997 vid 20 - tiden

DAL = Diabetes Ansvarig Läkare

På varje vårdcentral bör en resursperson bland läkarna utses av chölen.
Denna distriktsläkare följer fortlöpande utvecklingen på diabetesområdet,
utgör stöd för diabetessjuksköterskan, dietisten och fotvårdsspecialisten
på den egena vårdcentralen. DAL är vårdcentralens kontaktperson i
vårdkedjan beträffande samordning i diabetesfrågor med de kliniker på
sjukhuset som omhändertar personer med diabetes. DAL är ansvarig för ta
emot information till VC avseende diabetesfrågor - t.ex. fortbildning,
handläggningsrutiner. DAL ansvarar likaså för rapport till det nationella
diabetesregisteret m.m. Diabetologerna på sjukhusen har i och med DAL på
vårdcentralerna fått en intresserad kollega att föra dialogen med avseende
vårdkedjan, ansvarsfördelning m.m. Alltså en administrativt ansvarig person
med diabetesintresse.

Tyvärr hör man allt för ofta att
diabetessjuksköterskor, dietister och fotterapeuter inte får stöd av chölen
med hänvisning till att han/hon inte har intresse för diabetessjukdomen. Av
detta skäl kan utvecklingen av diabetesteamet på vårdcentralen hämmas.
Det är alltså inte fråga om att införa en formaliserad subspecialisering
där DAL ska ha ansvar om vården av personerna med diabetes. Visst kan Chöl
och DAL vara i personunion.

I samband med att de Nationella riktlinjerna inarbetas i ett vårdprogram
för Östergötland är nu förslaget att huvudmannen ska uppdra åt chölen på
vårdcentralen att utse en DAL.

Låt DAL på vårdcentral komma för att stanna och garantera fortsatt
kvalitetsutveckling av diabetesvården.

Melcher Falkenberg
Chöl., Docent
Vårdcentralen
59040 Kisa

e-mail Melcher.Falkenberg@SOC.LiU.SE
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: DAL = Diabetes Ansvarig Läkare
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]