Ny patientbok om vuxendiabetes (Attwall/Lorenz)

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Anders Hernborg, distr.läk. Laholm DEN 15 :e SEPTEMBER, 1997 vid 23 - tiden

"Vuxendiabetes - och ändå ett bra liv!" är namnet på en ny bok för i första hand patienter med typ II diabetes. Initiativet har tagits av Sveriges Radio och Livslust-redaktionen i Karlstad. Författare är diabetologen Stig Attwall, vetenskaplig sekr. i Diabetologföreningen samt medicinreportern Karin Lorenz.

Om alla visste
Om alla mina egna ca 80-90 diabetespatienter aktivt ägde all den omfattande och från ett patientperspektiv nära nog fullständiga kunskap som ryms i den relativt lilla boken om ca 115 sidor, varav knappt 30 sidor matrecept, ja då vore det lätt att tillsammans med patienterna bemästra deras sjukdom. Det stora problemet är bara att få den enskilde diabetikern att verkligen bli intresserad av att fördjupa sig i denna moderna kunskapsmängd.

Modernt synsätt
Boken utgår från ett modernt synsätt på diabetesvård, där patienten i stor utsträckning själv styr skötseln av sin sjukdom, med sköterskan och doktorn som medhjälpare. Patienten bidrar med sina kunskaper, erfarenheter och inte minst sina uppfordrande krav till en bättre diabetesvård. Dietisten nämns flera gånger som något självklart. Själv tror jag nog att en välutbildad diabetessköterska med goda insikter i vuxenpedagogik kan ge kostinformationen i de flesta fall. Praktiskt taget alla vuxendiabetiker sköts ju i primärvården. Alla dessa har idag inte tillgång till en specialutbildad diabetikessjuksköterska med egen mottagning. Att uppnå detta tror jag är det just nu viktigaste målet för att uppnå en kvalitetsmässigt bättre vård av vuxendiabetikerna.

För vem
Om denna bok pedagogiskt är på rätt nivå och har rätt tilltal kan nog bara patienterna själv uttala. Jag tror att vi som har stor vana att ta till oss skriftlig information ofta underskattar svårigheterna för den mindre läsvane att rakt upp och ner ta till sig en sån här kunskapsmängd, även om man nu inte som jag stärkelser boken. Sannolikt är den utmärkt för en del, svår för en del och omöjlig för några. Det skulle vara intressant att pröva den som kursbok i gruppundervisning. Sjukvårdspolitiker och -administratörer liksom medicinjournalister är grupper som också borde ha mycket att hämta i denna bok
Boken kan tyckas något tung, då den praktiskt taget helt saknar bilder, illustrationer, tabeller och diagram. Så är det dock inte då de 65 olika avsnitten är korta, endast ett fåtal längre än två sidor. Den fungerar alltså utmärkt som uppslagsbok och det är väl så den främst är tänkt att användas.

För hurtigt?
Ibland störs jag under läsningen av ett lite väl positivt och hurtigt tilltal. Får man bara lite information och följer den kommer man snart att "känna sig piggare", man hanterar sin "sjukdom på ett enkelt sätt", får man bara en blodsockerapparat och tar lite prover så gör det att man kan "leva fullödigt 24 timmar om dygnet", man "mår bättre än du gjort på länge, kanske någonsin" etc. Distriktsläkaren Melcher Falkenberg har skrivit ett kort avsnitt om undervisning vid diabetes där han riktigt betonar vikten av att man utgår från problemen i ett patientperspektiv, att vi inte bara i vår information vänder oss till patientens intellekt utan att vi även aktiverar patientens känsla och framför allt vilja att förändra sitt beteende, sin livsstil. Gör vi inte de kan vi lätt hamna i en ny slags moralism i vår attityd gentemot diabetikern. I boken finns enstaka "återfall" i en auktoritär stil som man säger sig nu ha lämnat. På ett ställe sägs det t ex lite patriarkaliskt: "Din diabetesansvariga läkare och sköterska vill därför helst att ditt Hba1c-värde ligger omkring 6,5-7 procent." Vi måste ställa upp vid patientens sida oavsett vilken ambitionsnivå hon/han väljer, efter att hon/han förstått konsekvenserna av de olika valen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis vill jag, trots ovanstående mindre reservationer, varmt rekommendera denna bok som ett välkommet, modernt och uppdaterat tillskott i floran av patienthjälpmedel för en bättre diabetesvård. Låt mig också säga att det var en nyttig repetition för mig själv att läsa boken i ett svep, så även en och annan kollega och inte minst diabetessjuksköterska skulle säkert också ha behållning av en genomläsning. I slutet av boken finns också tips till vidare läsning, inte minst i de mest moderna media såsom Internet. Ett 30-tal matrecept, från broccoligratäng till mandeltårta, har jag inte provsmakat. Det får Ni göra själva!

Anders Hernborg
diabetesintresserad distriktsläkare Laholm
E-post: Anders Hernborg@halmstad.mail.telia.com
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Ny patientbok om vuxendiabetes (Attwall/Lorenz)
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]