Re: Referenslista till Läkartidningsartikel Nr 34 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Urban Rosenqvist DEN 15 :e SEPTEMBER, 1997 vid 21 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Referenslista till Läkartidningsartikel Nr 34 1997 INSÄNT AV Gunnel Ragnarson Tennvall DEN 08 :e SEPTEMBER, 1997 vid 14 - tiden

Här är hela referens 26.

26. Apelqvist J, Ragnarson Tennvall G, Larsson J och Persson U. Long-Term
Costs for Foot Ulcers in Diabetic Patients in a Multidisciplinary
Setting. Foot Ankle Int 1995;16:388-94.
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Referenslista till Läkartidningsartikel Nr 34 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]