Referenslista till Läkartidningsartikel Nr 34 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Gunnel Ragnarson Tennvall DEN 08 :e SEPTEMBER, 1997 vid 14 - tiden

Komplett referenslista för artikeln ”Det lönar sig att satsa på komplikations-
förebyggande åtgärder. Ett räkneexempel från diabetesvården”. Läkartidningen volym
94, Nr 34, 1997

REFERENSER
1. Reichard P, Nilsson BY, Rosenqvist U. The effect of long-term intensified
insulin treatment on the development of microvascular complications of
diabetes mellitus. N Engl J Med 1993; 329:304-9.
2. Reichard P, Pihl M. Mortality and treatment side-effects during long-term
intensified conventional insulin treatment in the Stockholm diabetes
intervention study. Diabetes 1994; 43:313-7.
3. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect
of intensive treatment of diabetes on the development and the progression
of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus.
N Engl J Med 1993; 329:977-86.
4. Kullberg CE, Arnqvist HJ. Elevated long-term glycated haemoglobin
precedes proliferative retinopathy and nephropathy in type 1 (insulin-
dependent) diabetic patients. Diabetologica 1993; 36:961-5.
5. Andersson DKG, Svärdsudd K. Long-term glycemic control relates to
mortality in type II diabetes. Diabetes Care 1995; 18:1534-43.
6. Young MJ, Boulton AJM, Macleod AF, Williams DRR, Sonksen PH. A multicentre
study of the prevalence of diabetic peripheral neuropathy in the United
Kingdom hospital clinic population. Diabetologica 1993; 36:150-4.
7. Klein R. Hyperglycemia and microvascular and macrovascular disease in
diabetes. Diabetes Care 1995; 18:258-68.
8. Sarkadi A. Diabetesutbildning vid apotek. Svenska Läkaresällskapets
handlingar Hygiea 1996; 105 (1): 211.
9. Drummond MF, Stoddard GL, Torrance GW. Methods for the economic evaluation
of health care programmes. Oxford, Oxford University Press, 1987.
10. Landstingsförbundet. Statistisk årsbok för landsting 1996. Stockholm,
Landstingsförbundet, 1995.
11. SBU. Retinopati vid diabetes - värdet av tidig upptäckt. Statens beredning
för utvärdering av medicinsk metodik, Stockholm, SBU, 1993.
12. Gilbert RE, Cooper ME, NcNally PG, O´Brien RC, Taft J, Jerums G.
Microalbuminuria: Prognostic and therapeutic implications in diabetes
mellitus. Diabet Med 1994; 11:636-45.
13. Niskanen LK, Penttilä I, Parviainen M, Uusitupa MIJ. Evolution, risk
factors, and prognostic implications of albuminuria in NIDDM. Diabetes
Care 1996; 19:486-93.
14. Malmöhus läns landsting. Vårdprogram diabetes mellitus. Lund, Malmöhus
läns landsting, 1995.
15. Narins BE, Narins RG. Clinical features and health-care costs of diabetic
nephropathy. Diabetes Care 1988; 11:833-9.
16. Socialstyrelsen. Organtransplantationer- en översikt. SoS-rapport 1990:9.
Stockholm, Socialstyrelsen, 1990.
17. Läkemedelsboken 95/96. Stockholm, Apoteksbolaget, 1995.
18. Apelqvist J. Diabetic foot ulcers. The importance of clinical characteristics
and prognostic factors for the outcome. Avhandling. Lund, Lunds Universitet,
1990.
19. Apelqvist J, Larsson J, Agardh C-D. The influence of external precipitating
factors and peripheral neuropathy on the development and outcome of
diabetic foot ulcers. J Diabetes Complications 1990; 4:21-5.
20. Larsson J, Apelqvist J, Agardh CD, Stenström A. Decreasing incidence of
major amputation in diabetic patients: a consequence of a multidisciplinary
foot care team approach? Diabet Med 1995; 12:770-6.
21. Jönsson B. Diabetes - the cost of illness and the cost of control. An
estimate for Sweden 1978. Acta Med Scand 1983; Suppl 671:19-27.
22. ADA, American Diabetes Association. Direct and indirect costs of diabetes
in the United States in 1992. Alexandria, American Diabetes Association, 1993.
23. WHO/IDF Diabetes care and research in Europe: The St Vincent Declaration.
Diabet Med 1990; 7:360.
24. Samverkansnämnden. Affärsavtal 1996 för södra sjukvårdsregionen. Lund,
Samverkansnämnden, 1995.
25. Apelqvist J, Ragnarson Tennvall G, Persson U, Larsson J. Diabetic foot
ulcers in a multidisciplinary setting. An economic analysis of primary
healing and healing with amputation. J Intern Med 1994; 235:463-71.
26. Apelqvist J, Ragnarson Tennvall G, Larsson J och Persson U. Long-Term
Costs
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Referenslista till Läkartidningsartikel Nr 34 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]