Registrering av fortbildning för läkare inom diabetologi ...

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV stig.attvall DEN 02 :e JULI, 1997 vid 11 - tiden

UPPFÖLJNINGS- OCH REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FORTBILDNING FÖR LÄKARE ANSVARIGA FÖR DIABETESPATIENTER
Hur ser Du på fortbildningen inom diabetologin för läkarna?

Många intressenter, SoS, Landstingsförbundet, fakulteter, m fl, vill ha synpunkter på läkarnas fortbildning.
Inom Svensk Förening för Diabetologi har vi utbildningsaktiviteter, men även andra, Apoteksbolaget, läkemedelsföretag och Svenska Läkaresällskapet erbjuder utbildningar.
Det är dock svårt att få total överblick över kursutbudet.
Några sektioner bland annat pediatrik har nu startat arbetet med att ta fram strukturerat fortbildningsprogram med preciserade utbildningsaktiviteter och med uppföljnings- och registreringssystem. Detta skulle då även kunna användas som en merithandling.

FRÅGA
Hur ser Du på detta? Hur SKALL fortbildningen dokumenteras och registreras?

Dessa rader skrives i egenskap av vetenskaplig sekr i Svensk Förening för Diabetologi SFD och inför svar på frågan till Svenska Läkaresällskapet, som anser att det är en stor risk att någon annan fastlägger fortbildningen, om inte sektionerna själva driver detta arbete ....

Vänligen hör av Dig med Dina spontana On-line synpunkter till min emailadress eller om Du vill diskutera mer öppet använd DebattForum www DiabetologNytt, där också frågan ligger inlagd.

Med vänlig hälsning
stig
stig.attvall@medicine.gu.se
Redaktionen DiabetologNytt
Diabetic Centre, Dpt of Medicine
Sahlgrenska University Hospital
S-413 45 Göteborg, Sweden
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Registrering av fortbildning för läkare inom diabetologi ...
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]