Re: E-mail adresser ???

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Bra förslag! DEN 17 :e MAJ, 1997 vid 15 - tiden

SOM REPLIK PÅ: E-mail adresser ??? INSÄNT AV malin lundqvist DEN 17 :e MAJ, 1997 vid 14 - tiden

Bästa Malin,
Tack för Ditt viktiga och intressanta mail-Inlägg!

1. Email adresser till diabetesläkare och sköterska håller vi på att diskutera - och i denna fråga kanske vi inom ett par månader kan ge mer information. Din Tanke är riktig - tekniken utvecklas nu mycket snabbt. Vi inom diabetesvården måste hänga med! Då kan läkare/sköterska respektive patient svara, när man har tid, mer tid, och längre tid.
2. Patientföreningen Svenska Diabetesförbundet är på väg att introducera sin www sida närmaste månaderna och där kan man då också ha ett debattforum av den typ som Du efterlyser.
3. På ovan www server skulle man också kunna ha utbildningsprogram, multimediaanpassad utbildning, kunna ge senaste nytt. Har Du varit inne och sett på
aterkommande/diabetesbok.html
Vad tyckte Du?

Med vänlig hälsning
Red www DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: E-mail adresser ???
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]