Vitamin D endokrina systemet och diabetes.

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Stig Palm DEN 13 :e FEBRUARI, 1997 vid 21 - tiden


Sedan 1978 har jag intresserat mig för det vitamin D endokrina systemet och dess eventuella koppling till diabetes. Genetiska olikheter mellan raser,beroendet av yttre faktorer och den uppenbara effekten av såväl calcitriol som transportproteinet DBP på immunsystemet och förekomsten av receptorer i B-cellen, förtjänar ett större forskningsintresse än vad som hittills varit fallet.
Mina ideér, som framförallt bygger på litteraturstudier mellan 1978-86, har jag nu sammanfattat i en kort uppsats. Den som är intresserad kan erhålla ett ex från undertecknad.
Stig Palm
tel:08-510 501 90
fax:08-510 501 95
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Vitamin D endokrina systemet och diabetes.
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]